Other Works
Similiar Projects

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlük Ek Binası

Yeni rektörlük binası, mevcut hizmet binasının yanında, kampüsün iki ana girişinin merkezinde, hem taşıt hem de yaya trafiğiyle kolay erişilen bir noktada bulunmaktadır.

Zemin ve bodrum katlarında performans ve sergileme gibi kamusal işlevler barındıran yapı, yaya dolaşımını ön plana çıkartan bir kurguda, mevcut hizmet binasıyla birleşmektedir. Üst katlarda idari birimler ve rektörlük makamı konumlandırılarak bu işlevlerin trafiği zemindeki kamusal kullanımlardan ayrıştırılmıştır.

Projenin en önemli noktalarından bir diğeri yapı tasarımında iklimsel etmenlerin ön planda tutulmuş olmasıdır. Yapının bölgeye has potansiyelleri değerlendirilerek kampüste verimliliğin arttırılmasına öncülük etmesi hedeflenmiştir. Yapının karbon ayak izi ve su tüketimi azaltılmıştır. Bölgenin güneşlenme potansiyeli yaklaşık 800 m²’lik bir fotovoltaik çatı ile değerlendirilerek yılda yaklaşık 115,000 kw/s enerji üretilmesi sağlanmıştır. Yapıda hakim rüzgar yönünde sürekli boşluklar açılarak pasif havalandırma mümkün kılınmış, giriş atriumu ve kat bahçeleriyle doğal havalandırma imkanları arttırılmıştır. Bölgede alınan ani ve yoğun yağışlar yeraltı depolarında toplanıp çevre sulama amacıyla tekrar kullanılır hale getirilmiştir. Peyzaj tasarımında ise ağırlıklı olarak susuz peyzaj tercih edildiğinden toplanan yağmur suyu sulama ihtiyacını ciddi ölçüde karşılamaktadır.

Map
Details
Project Location: Osmaniye
Project Type: Higher Education Building
Proje Tipi Grubu: Eğitim
Employer: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Consultant: Özün Proje, Beşeli Mühendislik, MPY Mühendislik
Projcet Manager: Derya Fidan
Structural Project: Özün Proje
Mechanical Project: Beşeli Mühendislik
Electrical Project: MPY Mühendislik
Project Start Date: 2017
Project End Date: 2017
Building Plot Area: 6,025 m²
Total Construction Area: 8,000 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Onur Özkoç

Heves Beşeli

Derya Fidan

Mehmet Karadağ

Havvanur Başağaç