Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi

Faz I sürecinde yapılması planlanan öğrenci yaşam merkezi kampüsün ana odak noktasında belirlenen sosyal merkez alanında konumlandırılmış, yine bünyesinde sosyal alanlar barındıran yapılarla etkileşim ve kolay erişim içinde tasarlanmıştır.

Yapı bütününde oluşturulan tasarım dili öğrenci yaşam merkezinde de devam ettirilmiş, tasarım karakteri olarak maksimumda kullanılan topografya ile farklı kotlardan yapının farklı fonksiyonlarına erişim kolaylığı sağlamıştır. Zemin katta parçalı kurgulanan ve geçişlere izin veren kütle, fonksiyonel avantajından faydalanarak üst katlarda da hareketini devam ettirerek dinamizm kazanmıştır.

Öğrenci yaşam merkezi bünyesinde üniversitenin her alanından öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin sosyalleşebilecekleri, gündemi yakalayabilecekleri, farklı aktivite alanları bulabilecekleri ve iletişimi güçlendirebilecekleri alternatif açık, yarı açık ve kapalı mekanlar sunmaktadır. Yüksek yoğunluklu olarak, günün her saati kullanılması öngörülen bu yapıda kapalı mekanlar kadar açık mekanların kullanım alternatifleri de düşünülmüş, konforlu alanlar yaratmak amacıyla Bandırma’da yılın her zamanı kendini hissettiren rüzgarın etkisini gerekli önlemler ile faydaya çevirmek amaçlanmıştır. Rüzgar parametresi beraberinde, tasarımda peyzaj ögesi ve yapısal eleman olarak duvarları, kütlesel yönlenme ve avlulaşmayı getirmiştir. Yaratılan avluların toplanma, buluşma ve zaman geçirme boşlukları olacağı öngörüsü ile peyzaj elemanları ile fonksiyonel ihtiyaca ve kullanım yoğunluğuna göre şekillenmiştir.

Kütlesel hareket ve topografya ilişkisinin tasarımda açıkça okunan bir diğer yanı ise kampüsün her noktasından yapının farklı kotlarına hemzemin ulaşım sağlanabilmesi olmuştur. Bu sayede yapının davetkarlığı arttırılmış, alternatif fonksiyonların tamamının kampüs ve birbiri ile kurdukları ilişki güçlenmiştir. Zemin kattaki avluda kurgulanan öğrenci kulüpleri alanı yüksek yoğunluklu kullanıcıyı bu alana yöneltmekte ve aynı zamanda yine yoğunluklu kullanımı öngörülen yemekhane fonksiyonunu da barındırmaktadır. Burada yaratılan avlunun belirli zamanlarda yüksek kapasitede yoğunluk göstermesi beklendiğinden çözüm odaklı tasarım anlayışı sergilenmiş, sert zemin ile peyzaj alanı oranları bu parametre doğrultusunda belirlenmiştir. Bowling ve sinema salonu fonksiyonları çarşı ve diğer sosyal alanlarla ilişki kurabilecek şekilde konumlandırılmış, sosyal alanların açık alan kullanımı maksimuma çıkarılmıştır. Kültür köprüsünün bağlantısı ile de kampüs içi kullanıcı yapıya yeme-içme birimlerinin yoğunluklu olduğu kottan erişerek yapı içerisine dağılabilmektedir.

Doğal ve yapay parametreler ile şekillenen tasarım kurgusu, kampüs genelindeki yapı karakterini mikro ölçeğe dek indirmiş, kütle plastiği oluşturulmuştur. Kütle plastiği tasarlanırken peyzaj ögeleri ve açık alan kurgusu bütüncül düşünülmüş ve iklim koşullarına göre şekillendirilerek kullanıcının maksimum süre zarfında bu alanlardan faydalanması sağlanmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Bandırma
Proje Tipi: Yüksek Öğretim Yapısı
Proje Tipi Grubu: Eğitim
İşveren: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Peyzaj Mimarlığı: caps.office
Aydınlatma Projesi: Studio Lighting Design
Statik Projesi: AGM Mühendislik
Mekanik Projesi: ANKA Proje Danışmanlık
Elektrik Projesi: ANKA Proje Danışmanlık
Altyapı Projesi: AGM Mühendislik
Akustik Projesi: Mezzo Studio
Proje Başlangıç Yılı: 2018

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Yıldız

Rıfat Yılmaz

Burcu Sevinç

Hilmi Serkan Yüzbaşı