Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkezi Derslik Binası

Yerleşkenin mimari yapı tasarımında keskin bir kurgudan ziyade, yeşilin ve yapıların iç içe geçtiği, zengin alt-üst mekân ilişkilerinin kurulduğu açık/yarı açık alanlar öngörülmüştür.

Bu organizasyon, yerleşke master planı genelinden yapı ölçeğine indirgenerek incelendiğinde de belirleyici tasarım arkaplan kararı olarak kullanıcıya okutulur.

Merkezi derslik yapısında farklı kotlarda pozisyon alan yapı-fonksiyon dağılımı, iç-dış ilişkisinin zengin bir şekilde organize edildiği tasarım dili oluşturulmuştur. Böylece yapı-mevcut topografya ilişkisi güçlendirilmiş, maksimumda kullanılarak alternatif kotlarda giriş-çıkışlar yaratılmış, bu girişlere yine alternatif fonksiyonlar tanımlanarak kullanım-kullanıcı sirkülasyon dağılımı oluşturulmuştur.

Kullanıcı kimliğinin çeşitliliği nedeniyle, alleye takılmış bir yapı kurgusu oluşturan derslikler kampüs alanı içerisinde kolay ulaşılabilir bir konumda bulunmakta ve çevresinde sosyal nitelikle birçok yapı barındırmaktadır. Çeperindeki açık otopark ile araçlı kullanıcılara, birincil ve ikincil akslar ile yaya ve bisikletli kullanıcılara erişim kolaylığı sağlayan yapı, kampüs genelindeki tasarım dilinin devamlılığında zemin kotta geçirgenliğe izin verecek biçimde tasarlanmıştır. Yapısal geçirgenlik tasarımında aynı zamanda gün ışığından optimum düzeyde faydalanmak üzere yapı kesitleri etüt edilmiş uygun görülen alanlarda avlulaşma düzeni ile ilgili fayda sağlanmıştır. Çok yönlü tasarlanan yapıda iç mekan gün ışığını kontrol etmek üzere gerekli alanlarda sağır duvarlar ve güneş kırıcılar öngörülmüş ve iç mekan organizasyonlarının dağılımında etkin rol almıştır.

Bünyesindeki amfiler, konferans alanları, öğretim üyeleri odaları, ofisler, okuma-kitaplık alanları ve geniş bir atriyum alanı ile kullanıcıya kompakt bir eğitim yapısı sunan Merkezi Derslik Yapısı eğitimde birlikteliğin ve etkileşimin öneminden yola çıkarak özel derslik alanlarının yanı sıra yapı içinde ve dışında kamusal boşluklar yaratmış, yaratılan bu boşlukları tanımlamış ve öğrenciler arası iletişimi arttırmayı hedeflemiştir. Yüksek yoğunluklu fonksiyonların kütlede zemin üstü katlarda eritilmesi ile parçalı kütle oluşturulmuştur. Bu parçalı yapı kurgusu sürprizli mekanların oluşmasına olanak sağlayarak, iç bahçeler ve açık amfi ile iç mekan ile dış mekan arasındaki keskin sınırları esnetmiştir.

Yapının omurgası niteliğindeki geniş atriyum alanı sert zeminde serbest çalışma grupları ile desteklenerek gerekli teknolojik altyapı oluşturulmuş, yer yer peyzaj elemanları ile zenginleştirilmiş bu sayede akustik kontrolün sağlanması amaçlanmıştır. Ana sirkülasyon alanı olarak tanımlanabilecek atriyum alanından ayrılan farklı kollar işlevsel olarak ayrıştırılarak yapı plastiği meydana getirilmiştir. Kampüs genelinden yapı ölçeğine dek tasarımda yapı plastiğinin etkin karakteri ve heykelsi duruşu vurgulanmış, bu heykel yapının tanımlı duvarlarında sanat eserleri ile desteklenmiştir.

Merkezi Derslik Yapısı, öğrenciyi odağında tutan, sürekli ve interaktif öğrenme ilkesiyle yola çıkan, plastik etkisi ile var olan bir yapı dili sergilemiş Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin yarışma ile yapılan ilk yapısıdır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Bandırma
Proje Tipi: Yüksek Öğretim Yapısı
Proje Tipi Grubu: Eğitim
İşveren: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Peyzaj Mimarlığı: caps.office
Aydınlatma Projesi: Studio Lighting Design
Statik Projesi: AGM Mühendislik
Mekanik Projesi: ANKA Proje Danışmanlık
Elektrik Projesi: ANKA Proje Danışmanlık
Altyapı Projesi: AGM Mühendislik
Akustik Danışmanı: Mezzo Studio
Proje Başlangıç Yılı: 2018

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Yıldız

Rıfat Yılmaz

Burcu Sevinç

Hilmi Serkan Yüzbaşı