Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, Tarsus SEV İlköğretim Okulu Yeni Kampüsü Davetli Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

Mimari Açıklama Raporu:

Tarsus''ta inşa edilmesi planlanan SEV İlköğretim Okulu kampüsünün, içinde bulunduğu tarihi doku ile birlikteliği göz önüne alınarak, yan parselinde bulunan mevcut lise (TAC) kampüsüyle bir bütün olarak algılanması öncelikli tasarım ilkesi olmuştur. Mevcut lise kampüsüyle ilk öğretim okulu kampüsünü fiziksel olarak ayıran sokağın, ileriki bir tarihte yayalaştırılarak, iki kampüsün fiziksel ve algısal olarak birleştirilmesi geleceğe dair önemli bir senaryo olmakla birlikte; bu aşamada iki kampüsü birleştiren saçak+pergola ve öngörülen peyzaj düzenlemesi ile kampüsler arası görsel bütünlük sağlanması hedeflenmiştir. Yeni kampüsün doğusunda yer alan ve bölgedeki tarihi dokunun önemli bir parçası olan Aziz Paul Kilisesi''ne de kampüsün bu noktasında bir bakış verilmiş olup yakın çevredeki tarihi doku ile ilişki kurulması amaçlanmıştır.

Kış aylarında ortalama en düşük sıcaklığın 7 derece olduğu Tarsus''ta, yılın büyük çoğunluğunda sıcak hava etkisini hissettirmektedir. Isıtmadan çok soğutma ihtiyacının olduğu böyle bir iklimde yer alacak kampüs için yönlenme, önemli bir tasarım ilkesi halini almaktadır. Sınıflar kuzeyden gelen doğal ışığa göre konumlandırılırken, kuvvetli güney ışığının geldiği bölgelerde gölgeli alanlar yaratılması planlanmıştır. Ayrıca güneş enerjisinden en yüksek düzeyde faydalanılması ve bu enerjinin kampüsün ısıtma sisteminde kullanılması amaçlandığı için, sınıfların güneye bakan çatılarında güneş panelleri kullanılması öngörülmüştür.

İlköğretim birinci (1-5) ve ikinci (6-8) devre öğrencilerinin, yaşlarına bağlı fiziksel ve zihinsel gelişimleri göz önünde bulundurulmuş, bu doğrultuda farklı yaş aralıklarındaki öğrencilerin kullanacakları ortak alanların fiziksel ve görsel olarak birbirinden farklılaştırılması ve ayrıştırılması hedeflenmiştir. Kampüs alanının ortasında, tüm öğrencilerin kullanımına açık olacak ortak alanın, okul programının elverdiği oranda olabilecek en büyük haliyle tasarlanmasına çalışılmıştır. Bu açık alanın merkezinde konumlandırılan kütüphane kütlesinin; ilköğretim birinci ve ikinci devre öğrencilerinin kullanacağı açık alanları özelleştirmesi ve kendi içlerine dönük şekilde biçimlenmelerini sağlaması amaçlanmıştır. Kütüphane birimi, bu iki bölgeyi birbirinden ayırdığı gibi; pilotiler üzerinde zeminden kopartılarak zemindeki sürekliliğe engel olmamakta; aynı zamanda altında yarattığı gölgeli oyun alanlarıyla iki bölge arasında birleştirici özelliğe de sahip olmaktadır. Kütüphane biriminin kampüsün tam merkezinde konumlanması; kütlenin fiziksel olarak birleştirici ve ayrıştırıcı özelliklerinin yanı sıra kütüphanenin eğitimdeki önemini de vurgulamaktadır.

Kütüphanenin cephesinde ve sınıfların ortak açık alana bakan koridorlarında konumlandırılan, açılıp kapanabilen güneş kırıcı panellerin, bu alanlarda mikro-klima etkisi yaratması ve getirdiği ritim ile de bina cephesinde hareketlilik sağlaması öngörülmüştür.

Sınıf birimleri arasında, öğrencilerin teneffüs ve diğer boş vakitlerinde kullanabilecekleri iç bahçeler tasarlanmıştır. Bu bahçeler istenildiğinde ders yapılabilecek alanlar olarak değerlendirilebileceği gibi, binanın genelinde yaratılmak istenilen hava akımına da imkan vermektedir.

Sınıflar arası iç bahçelerle birlikte yaratılan yeşil oyun alanları, kütüphanenin üzerinde gezilebilir yeşil çatısı, kütüphane taşıyıcılarının konumlandırıldığı ve oyun alanı olarak tasarlanan yeşil tepe, konferans ve spor salonuna çıkışı sağlayan yeşil rampa ve kampüsün kentle arayüz oluşturan kuzeydoğu yönündeki bitkisel cephesi, benimsenmiş ekolojik yaklaşımın tamamlayıcı unsurlarıdır.

Bölgede yapılacak hafriyat çalışması sırasında çıkabilecek tarihi kalıntıları zedelememek maksadıyla derin kazılardan kaçınılmıştır. Bazı yapılar pilotiler üzerinde yükseltilerek (kütüphane gibi) hafriyat alanı azaltılmaya çalışılmıştır.

Proje alanı içinde bulunan ve tarihi öneme sahip Sadık Paşa Konağı''nın, içerisinde derslikler ve yönetim birimlerinin işlevlendirilmesi ile kampus yaşamında aktif olarak kullanıma dahil edilmesi hedeflenmiştir.

Kampüs girişinden itibaren farklı kotlardaki mekanlara rampalar yoluyla erişilerek kampüs genelindeki dolaşımın sürekliliği sağlanmıştır.

Proje genelinde yaratılan açık, yarı-açık alanlar ve şeffaf yüzeyler sayesinde farklı kotlar ve mekanlar arasında görsel ve algısal ilişki kurulması amaçlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Mersin, Tarsus
Proje Tipi: İlkokul
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül

Pin It
Mimar

Ayça Taylan

Onat Över

Ezgi Koçak

Zeynep Şankaynağı

Sezen Bilge

Kerem Erginoğlu

Hasan Çalışlar