Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Nur Apartmanı

Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık tarafından tasarlanan, bir aile apartmanı olan Nur Apartmanı 2021 yılında, İstanbul Şişli''''''''de inşa edildi.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Toplamda 6 katlı olan apartmanda, normal katların yanı sıra bir bodrum kat ve bir çatı dubleks katı bulunmaktadır. Toplam 144 metrekare taban alanına oturan apartmanın belirlenmiş çatı eğimi yüzde 45 olup; maksimum çatı yüksekliği 17,50 metredir. Nur Apartmanı parselinin yan komşusu 821 Ada 5 Parseldeki mevcut bina tescilli bir tarihi eserdir. Tescilli eserin varlığı, projenin anıtlar kurulu tarafından da incelenmesine neden olmuştur. Tasarım süreci boyunca özellikle çatı eğimi ve cephe tasarımı tarihi esere saygı gösterecek şekilde planlanmıştır. Projenin amacı eski apartmanı daha modern bir görünüme kavuşturmanın yanı sıra dairelerin daha verimli planlara sahip olmasını sağlamaktır.

Projenin formuna bakıldığında bir kütleye bağlı 70 cm konsol olarak çıkan ek bir parçadan oluştuğu görülmektedir. Sürecin en başında işveren ile daire sayısı, ebatları ve ihtiyaçları konusunda görüşmeler yapılmıştır. Eski düzenin aksine Teşvikiye apartmanlarında artık apartman görevlisi için bir daireye ihtiyaç olmadığı konusunda mutabık kalınmıştır. Süreç boyunca projenin bağlı olduğu Şişli Belediyesi ile iletişimde kalınmıştır. Statik, mekanik ve elektrik projeleri çizen ekipler ile sürekli iletişimde kalınmış ve tasarım kararları binanın ihtiyaçları her adımda göz önünde bulundurularak ilerlenmiştir. Proje süreci boyunca özellikle cephe alternatifleri çalışılırken 3d modelleme ve fiziksel maket çalışmaları yapılmıştır. Eskiden binanın uzun cephesinin bulunduğu Ömer Rüştü Paşa Caddesi üzerinde bulunan apartman girişi, kat planlarını verimli hale getirebilmek adına Ahmet Fetgari Caddesi üzerinde bulunan binanın kısa cephesine alınmıştır. Binanın sirkülasyon çekirdeği yenilenmiş, eskiden olmayan ancak belediye tarafından artık şart koşulan asansör sirkülasyona eklenmiştir. Asansör, merdiven ve iki mekanik şafttan oluşan çekirdeğin planda karanlık bir noktaya yerleştirilmesinden sonra kat planları yine eski düzende olduğu gibi kat başına iki daire olarak planlanmıştır. Eski plan düzeninin aksine katlarda 2+1 çift daire olmasının yerine çeşitliliği arttırmak adına bir adet 2+1 bir adet 1+1 daire düzenine geçilmesine karar verilmiştir. Zemin katta eskiden bulunan dört ayrı küçük dükkan yerine bir adet bodrum katta da deposu olan dükkan alanı tasarlanmıştır. Dükkanın maksimum doğal ışık alabilmesi adına vitrin camları zemin kattan bodrum kata kaldırım hizasına göre yekpare bir şekilde indirilmiştir. Cephe tasarımına apartmanın kimliğini oluşturacağı için ayrı bir önem verilmiştir. Komşu binaların cephe tasarımları incelenmiş, mahallenin cephe dokusu araştırılmıştır. Eskiden 4. kat ve çatı katında ayrı birer daire bulunan apartmanın yeni planlamasında 4. kat ve çatı katını birbirine içten bağlayan 2+1 olarak planlanmış iki çatı dubleks dairesi tasarlanmıştır. Çatı dubleks dairelerine daha fazla doğal ışık sağlamak adına çatı pencereleri tercih edilmiştir.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda köşe parselde bulunan Nur Apartmanın her iki cephesinin de yazın gün boyu güneş ışığı almakta olduğu görülmüştür. Kışın ise üst katlar günün büyük bir çoğunluğunda gün ışığına maruz kalırken; giriş katının ve ara katların daha az gün ışığı görmekte olduğu saptanmıştır. Projenin cephe tasarımında daha önce kullanmadığımız ürünler araştırarak ve tercih ederek, malzeme kütüphanemizin genişletilmesi amaçlanmıştır. Apartmanın ana kütlesinde alışılagelmiş bir cephe malzemesi olan tuğla kullanılırken, apartmanın konsol olarak çıkan uzun cephesinde bulunan çıkma yapan konsolun cephesinde SinterFlex cephe kaplaması ve dev kayar kumaş paneller kullanılmasına karar verilmiştir. Kayar panellerin bu şekilde güneş ışığını istenilen oranda kesebilmesi planlanmıştır. Bu süreçte panellerin ağılıkları hesaplanarak sağlam ve kullanışlı bir cephe sisteminin nasıl elde edileceği konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu özgün cephe tasarımı ile binanın mahalle de yenilikçi bir doku yaratması amaçlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Şişli
Proje Tipi: Apartman
Proje Tipi Grubu: Konut
Ana Yüklenici: Halil Ataman
Statik Projesi: Modern Mühendislik
Mekanik Projesi: Prota Mühendislik
Elektrik Projesi: Enkom Mühendislik
Fotoğraf: Cemal Emden
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2015
İnşaat Başlangıç Yılı: 2019
İnşaat Bitiş Yılı: 2021
Arsa Alanı: 144
Toplam İnşaat Alanı: 1.011

Pin It
Mimar

Hasan Çalışlar

Fatih Kariptaş

Aslı Germirli

Barış Yüksel