Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Süper Enerji Ofisi

Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık tarafından tasarlanan 5 katlı yapı, bir kısmı açık ofis olarak düzenlenmiş çalışma alanları ve dinlenme alanları ile farklı kotlara ve yönlere yerleştirilmiş dört terastan oluşuyor.

Yapı, bulunduğu parselin düzensiz geometrisini, farklı doğrultularda ve ölçeklerde kurgulanmış, kesişen iki kütleyle izliyor. Çiçeksuyu Sokağı yönüne yerleşen ve yapının ana girişini de barındıran asıl kütle, içine yerleştiği çevredeki ölçeği ve oranları benimserken, alüminyum ve iki farklı doğal taşla kurgulanan cephe ile çinko çatının oluşturduğu kabuğu, kütlenin karakteristiğini belirliyor. Çatı, parselin sokağa bakan cephesinde yer alan kavak ağacına yaklaştığı noktada oyularak kavak ağacının büyümesini sınırlandıracak fiziksel durumdan kaçınılmış. Asıl kütleye Kuzey yönünde eklemlenen ikincil kütle, ölçeği ve saydam kabuğu aracılığıyla yapının bahçeyle kurduğu ilişkide üzerinden bir ara kesit olma görevi üstlenmiş. Sokak yönünde, parselde yer alan iki çok yıllık ağacın kısmen gizlediği yapı, yeşille ilişkisini, yapıyı çevreleyen bahçede yapılan peyzaj düzenlemesiyle pekiştirilmiş.

Her biri farklı birer plan izi tarif eden altı betonarme ve iki çelik döşemeden oluşan yapının düşey kurgusu, katlar arasında kıvrılan bir çelik merdivenle tamamlanmakta. Kat planları, yapı programının gereksinimleri doğrultusunda yerleştirilen ofis alanları ile bu alanların aralarına “serpiştirilen” dinlenme alanları üzerinden kurgulanmış. Her katta farklılaşan hacimler aracılığıyla yapının tekdüze bir ofis yapısı olmaktan çıkması ve kullanıcılarına bir deneyim çeşitliliği sunması amaçlanmış.

Yapı, giriş katında, kullanıcılarını ve ziyaretçilerini, yapının kullanım amacına doğrudan atıf yapan ve farklı kömür örneklerinden yerine özel üretilmiş bir bankoyla karşılıyor. Giriş katındaki bankonun gerisinde toplantı ve yönetici odaları yer alırken, üst kata çıkıldığında, bir başka yönetici odasının daha yanı sıra, şirketin yönetim kurulu başkanı (CEO) için tasarlanan bir oda da mevcut. Kuzey cephesine yerleşen ve bahçeye bakan CEO odası, kütüphanesi ve özel terasıyla dingin bir alan tarifliyor. Bu katta ayrıca, bekleme alanı olarak belirlenmiş geniş hol, yine yerine özel üretilmiş yönetici asistanı masasıyla tamamlanmış. Bu katın yukarısında ise informel toplantı ve dinlenme alanlarının yanı sıra bu alanların kullanımına ayrılan özelleşmiş terasıyla çatı katı yer alıyor.

Çiçeksuyu Sokağı yönündeki girişin altında yer alan 1. bodrum katta, bu kez yol ve Kuzey yönündeki bahçe arasındaki kot farkından yararlanılarak bahçeyle doğrudan fiziksel ilişki kuracak biçimde düzenlenen yönetici odaları ile farklı kullanımlara da izin verebilecek bir toplantı alanı yer alıyor. 1. bodrum kat ile 2. bodrum katı ayıran kısmi asma kata, yemekhane ve idari birimler yerleşirken; yapının en alt katı olan 2. bodrum kat, betonarme perde duvarları ve açıkta bırakılan betonarme kirişleriyle kendine has bir kimlik edinen, 5,60 metre yüksekliğindeki açık ofis hacmini tarifliyor. Betonarme kirişlerin arasına yerleştirilen çatı pencereleriyle açık ofis alanı ve yemekhane için doğal aydınlatma ve havalandırma sağlanıyor. 2. bodrum katta, aynı zamanda, yine açık ofis hacmine doğal aydınlatma ve havalandırma sağlayan ve yalın, çelik konsol bir merdivenle yukarısındaki bahçeye bağlanan bir de teras bulunuyor.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Beşiktaş
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Süper Enerji
Ana Yüklenici: Orkon İnşaat, HAN mimarlık
Statik Projesi: 2E Dizayn Mühendislik
Mekanik Projesi: MEP Mekanik
Elektrik Projesi: Tasarım Proje Elektrik
Fotoğraf: Cemal Emden
Proje Başlangıç Yılı: 2016
Proje Bitiş Yılı: 2019
İnşaat Başlangıç Yılı: 2019
İnşaat Bitiş Yılı: 2019
Arsa Alanı: 700 m2

Pin It
Mimar

Kerem Erginoğlu

Hasan Çalışlar

Fatih Kariptaş

Özge Üstündağ

Selin Erdemirci

Hilal Kurt