Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

NEF İlkokulu

NEF İlkokulu, Kağıthane’nin sürekli dönüşüm süreci içinde bulunan dokusunda önceden mevcut olan 19 derslikli bir MEB okulunun yerine inşa edilmiş.

Oldukça kısıtlı bir bütçeyle yapılan okulun program geliştirme aşamalarında mevcut MEB yönetmelikleri yanında mimari ofisin yönlendirmeleri de belirleyici olmuş. Okul programı, bölge yoğunluğuna bağlı talepler doğrultusunda genişletilerek 40 derslikli olarak kurgulanmış. Yapı, bir avlu etrafında toplanmış birbirine bağlı 3 ana kütleden oluşuyor ve 5 katlı sınıflar bloğu arazinin en uzun olan kenarını tanımlamakta. Kütlenin yol eğiminden dolayı açığa çıkan bodrum katında doğal ışık alan bir kütüphane bulunuyor. Yapının camiiye komşu olan cidarında daha alçak olarak kurgulanmış 3 katlı idari blok bulunmakta. Aynı bloğun zemin kotu anaokulu için ayrılmış. Yine 5 kat yüksekliğinde tasarlanmış olan laboratuar bloğu ise iki kat yüksekliğinde kapalı spor alanı olarak da kullanılabilen çok amaçlı etkinlik salonunu bulunduruyor. Salonunun mahalli toplantı ve etkinliklere de hizmet verebileceği düşünülmüş. Üç ana kütlenin tanımladığı, açık spor alanı olarak düşünülen avlusu ve yanında bulunan camii ile yapının yerel bir kamusal odak oluşturması amaçlanmış. Avlunun eğitim saatleri dışında mahalleye hizmet eden bir açık alan oluşturması fikri benimsenmiş. Bu kurguyu güçlendirmek için yapının zemin kotunda çevresini saran sokaklar ile kurduğu mekansal ilişkiye çok dikkat edilmiş, kapalı ve sağır duvarlardan kaçınılarak, geçirgen parmaklıklar önerilmiş. Yapı çevresindeki mevcut ağaçların korunmasına özen gösterilmiş ve çevredeki peyzaj düzenlemesi mimari ofisin genel fikirleri doğrultusunda Kağıthane Belediyesi tarafından uygulanmış.

Harita
Künye
Proje Yeri: İstanbul, Kağıthane
Proje Tipi: İlkokul
Proje Tipi Grubu: Eğitim
İşveren: Nef GYO
Peyzaj Mimarlığı: Çinici Mimarlık
İç Mekan Projesi: Çinici Mimarlık
Mekanik Projesi: Sigma Mühendislik
Elektrik Projesi: Sigma Mühendislik
Tesisat Projesi: Sigma Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2012
İnşaat Başlangıç Yılı: 2012
İnşaat Bitiş Yılı: 2013
Arsa Alanı: 3340 m²
Toplam İnşaat Alanı: 7284 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Can Çinici

Cem Katkat

Selim Koytak