Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Kağıthane Kızlarağası Kentsel Planlama Projesi

EAA tarafından tasarlanan Kağıthane Kızlarağası Kentsel Planlama Projesi'ne 2010 yılında başlandı.

Kağıthane bölgesi son yıllarda İstanbul'un Avrupa yakasında büyük bir ivmeyle artmakta olan iş merkezi ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen kentsel dönüşüm stratejilerinden bir diğerine sahne olmaya hazırlanıyor.

Yıllar boyunca geçirdiği bir dizi değişimin etkisiyle 1900'lü yıllara kadar şehrin önce sayfiye bölgesi olarak kullanılan, izleyen yıllarda ise küçük ve orta ölçekli sanayiye ev sahipliği yapan Kağıthane deresi ve çevresi, son 10 yıllık süreçte sanayinin de yavaş yavaş bölgeden çekilmesi ile İstanbul'a özgü, düşük gelir gruplarını içerisinde barındıran bir konut bölgesi haline dönüştü. Şehrin en önemli iş merkezi aksı olan Büyükdere Caddesi'nin hemen yanıbaşında yer almasına ve çevre yollarına yakınlığına rağmen yıllarca 'atıl' olarak kalmış olan Kağıthane bölgesi sermaye sahipleri için gün geçtikçe daha da kıymetli bir hale geliyor.

Kağıthane semtinin mevcut dokusunun modern bir yorumu olarak tek ve yüksek bir kule yerine bölgenin dokusuna uygun olarak insan ölçeğinde, alçak katlı, parçalı ve avlulu bloklar halinde tasarlanan Kağıthane Ofis Park projesi beklenildiği gibi bölgede gün geçtikçe daha da ivme kazanan kentsel dönüşüm furyasında öncü bir rol üstlendi. Bölgedeki gelişime sağlıklı bir yön vermek isteyen Kağıthane Belediyesi de bu referansla, birçok farklı malsahibine ait parsellerden oluşan bir arsa için masterplan çalışması yapılmasını istedi.

Herhangi bir ticari karşılık beklemeksizin üstlenilen masterplan projesiyle, arsa üzerine inşa edilecek yapıların kitlesel durumları, siluet etkileri ve yakın çevreyle olan ilişkileri kurgulanarak, her biri farklı projeye belediyeye başvuran mal sahiplerini kentsel açıdan daha sağlıklı bir kanaldan hareket etmeye yönlendirecek ve bölgedeki gelişime örnek teşkil edecek bir planlama hedeflendi.

Önerilen planlamada mevcut arsa payları birleştirildi, her mal sahibinin arazisiyle ilgili emsal durumu ve satılabilir alan miktarı kesinlikle korunarak yeşil alanı maksimize eden bir kompozisyonla yeniden parsellendi. Belediyenin kültürel tesis alanı olarak belirlediği alanın diğer terk alanlarıyla birlikte yeşil doku olarak kurgulandığı planlamada yapı adaları, orta alanlarında avlular bırakarak çekme sınırına dayanan, 4-5 kat yüksekliğe sahip olan ve çevresiyle yarışmayan insan ölçeğindeki baza-yapılar ile bunların üzerinde zaman zaman yükselerek maksimum emsali kullanan bloklardan oluştu.

Mevsimlere göre avlularda yaratacakları gölge durumu hesaplanarak konumlandırılan ve ofis fonksiyonuna hizmet edecek olan yüksek yapılarda, servis alanlarının daha sıcak olan güney yönüne, çalışma alanlarının ise kuzeye cephelendirilmesi planlamada alınan önemli kararlardan bazılarıydı.

Blokların zemin katlarının ticari alanlar olarak tanımlandığı, çevre yollar, araç bağlantı yolları ve yaya bağlantı yolları ile oldukça sıkı bir geçirgenlikle tariflenen planlamada belediyenin kültür tesislerini konumlandıracağı, aynı zamanda ticari alanın da ana omurgasını oluşturacak olan 'kültür aksı' en güçlü yaya bağlantı yolu olarak belirlendi.

Kağıthane Kızlarağası Kentsel Planlama Projesi, hem bölgede öncü rol üstlenen Kağıthane Ofis Park projesindeki temel yaklaşımların sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için bir fırsat sunması, hem de mal sahiplerinin rant haklarından feragat etmeden de iyi bir kentsel planlama yapılabileceğinin ispatı olması nedeniyle EAA tarafından kendileri için, projeleri arasında farklı bir yer tuttuğu belirtiliyor.

Harita
Künye
Proje Yeri: Kağıthane, İstanbul
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Kentsel Tasarım
İşveren: Kağıthane Belediyesi
Proje Başlangıç Yılı: 2010
Toplam İnşaat Alanı: 173.500 m2

Pin It
Mimar

Emre Arolat

Rıfat Yılmaz