Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

İTKİB – Dış Ticaret Kompleksi

1997 yılının sonunda bu konu ile ilgili olarak sınırlı bir yarışma düzenlenmiş, birinci aşama "ofisler yapısı" Ağustos 2000 tarihinde tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

İstanbulun iki ana Çevreyolunun kesiştiği Yenibosna bölgesinde ve Atatürk Havalimanının çok yakınında yer alan dış ticaret kompleksi, çeşitli etaplarda inşa edilecek olan ticari ve sosyal amaçlı yapılardan oluşacaktır. 1997 yılının sonunda bu konu ile ilgili olarak sınırlı bir yarışma düzenlenmiş, birinci aşama "ofisler yapısı" Ağustos 2000 tarihinde tamamlanarak kullanıma açılmıştır. 47.000 m2 kapalı alana sahip olan bu yapıda, İhracatçılar Birliklerinin ofisleri ile ortak kullanım mekanları bulunmaktadır.

3 değişik ihracatçı birliği için düzenlenen kare planlı kitlelere iki kat yüksekliğinde ortak kullanımlı bir plazadan ulaşılmaktadır. 280 kişilik bir oditoryum, çeşitli seminer salonları, yemek salonları ve kafeteryalar, sanat galerisi, kütüphane, banka ve çeşitli satış üniteleri de bu plazanın çevresinde yer almaktadır. Galeri katından itibaren üst katlara doğru bireyselleşen ofis bloklarının ortalarında yer alan atriumların yarı saydam üst örtüleri sayesinde, çalışma bölümlerinde doğal gün ışığından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Atriumlar aynı zamanda ofisler arasındaki görsel ilişkiyi kuvvetlendirmekte ve akışkan mekanlar yaratmaktadır. Diğerlerine oranla daha yüksek olan orta blokun en üst katında da yöneticilerin ve misafirlerinin kullandıkları sosyal mekanlar yer almaktadır.

Türkiyenin Avrupa Birliği içinde yer alması hedeflenirken, bu yapının, Türkiyenin dış ticaret faaliyetlerinin yönetildiği bir merkez olması düşünülmektedir. Bu nedenle, ülkedeki yapı teknolojisinin en üst düzeyde kullanıldığı işlevsel ve zaman içindeki olası değişimlere olanak tanıyan esnek bir kurgu hedeflenmiştir.

1. Kentsel Bağlam:

Dış Ticaret Kompleksinin yer almasının planlandığı alan, İstanbul''''un Avrupa yakasında, Yenibosna-Çobançeşme bölgesindedir. Yaklaşık 205.000 m2 büyüklüğündeki bu alan, E-5 Otoyolu ile Trakya Otoyolu bağlantı yolunun kesişme noktasındadır. Bağlantı yolu, alanın batı sınırını oluştururken Sanayi Caddesi ise doğu sınırını oluşturur.

E-5 Otoyolu üzerinde bulunan ve Atatürk Havalimanı Yolu''''na da bağlantıyı sağlayan Çobançeşme Köprülü Kavşağı da alanın güneyinde bulunur.

Proje alanı, İstanbul kenti içindeki konumu bakımından, merkezin batıya doğru açılan dış halkasında yer almaktadır. Yukarıda adı geçen ana bağlantı yolları, alanı yalıtmaktadır. Ancak bu yalıtım olumsuz değildir, zira alanın etrafı "istenmeyen" (kontrolsüz) gelişmelere kapalı bulunmaktadır.

Söz konusu alanın yakın çevresinde, kent karakterini ve formunu etkileyen önemli kullanımlar yer almaktadır. Atatürk Havalimanı iç ve dış hatlar terminalleri, güneydeki Dünya Ticaret Merkezi, ile kuzey yönünde yer alan pekçok yönetim yapısı bu kullanımlardan bazılarıdır. Kentin, proje alanını da kapsayan bu aksı, giderek artan bir ticari kullanım projeksiyonuna sahiptir.

Alanın kent içi konumunun yanı sıra hem E-5 Otoyolu yönünden hem de Trakya Otoyolundan kolayca ulaşılabilir bir noktada olması, dahası Atatürk Havalimanı''''nın çok yakınında yer alması da çok kısa süre içinde gelişmeye açık bir ticari potansiyelinin olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda, söz konusu kompleksin İstanbul''''un yeni Kentsel Dönüşüm ve Yeni Yerleşmeler vizyonu içinde önemli bir yeri olabileceğine inanılmaktadır. Nazım planda "Prestij Alanı" olarak değerlendirilen bu bölgenin, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte değerlendirilerek ortak bir çalışma ile söz konusu "Dönüşüm"e örnek teşkil etmesi olanaklıdır.

Yapılar tamamlandığında oluşacak "Külliye", Türkiye''''nin ve İstanbul kentinin "Dış Ticaret ve Turizm Kapsı" olacaktır.

2. İşlevsel Sayısal Veriler:

Proje alanı, yaklaşık 205.000 m2 büyüklüğündedir. Sınırlı yarışma sonucunda uygulanmak üzere birinci seçilen söz konusu proje, tüm arazinin yaklaşık %17sine tekabül eden 36.400 m2lik bir alanı kaplamaktadır. Böylece arazinin %83lük, yaklaşık 170.000 m2lik kısmı, yeşil alan ve park olarak düzenlenecektir.

Yarışma sürecinde idare tarafından öngörülen işlevleri kapsayan proje, etaplı inşaata uygun olarak planlanmış, 1. etap Birlik Büroları, 2000 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir.

Kongre Merkezi, Otel, Ticaret Merkezi, Sosyal Tesisler ve Alışveriş Birimleri, inşa edilmesi öngörülerek yarışma döneminde projeye dahil edilmiş işlevlerdir. Öte yandan yukarıda adı geçen işlevlere ek olarak bir İhtisas Fuarı yapı grubunun mevcut projenin mimari karakteristiği içinde kalarak komplekse dahil edilebileceği öngörülmektedir.

Proje tamamlandığında, kompleksin tümünün, günlük 150 ila 180 bin kişiye hizmet edeceği düşünülmektedir. İhtisas Fuarı yapılarının gerçekleştirilmesi durumunda bu sayının 200 bin kişiye ulaşması beklenmektedir.

Arazinin ve üzerinde yer alacak yapıların ticari potansiyeli bu işlevlerin zaman içindeki değişikliklere olanak tanıyacak bir planlama mantığına uygun olarak tasarlanmasını da zorunlu kılmaktadır.

3. Arazi Kullanımı ve Vaziyet Planı Kararları:

Daha önce de belirtildiği üzere, yarışmayı kazanan proje, etaplı bir inşaatı olanaklı kılmaktadır. Kuzey-güney istikametinde konumlandırılan arazi içi ulaşım yolunun, bir omurga gibi çalışarak, çeşitli etaplarda inşa edilecek olan yapılara hizmet vermesi öngörülmektedir.

Bu omurga üzerine lineer bir düzende yerleşen çeşitli işlevlerdeki yapıların tüm araç ve yaya ulaşımları da bu yoldan olacaktır. Böylece kompleksin oluşturacağı iç trafiğin, çevredeki yolların kullanımını engellememesi sağlanacaktır.

Doğrusal düzende yerleşecek çeşitli işlevleri olan yapıların aralarında ve yapı kümesinin ön ve arka çeperlerinde oluşan açık mekanlar, etkili bir peyzaj düzenlemesi ile bir kent parkı haline gelecektir. Böylece özel alanlar ile kamusal alanların dengeli bir biçimde bu proje özelinde yeni bir kentsel konsepte olanak tanıması hedeflenmektedir.

Künye
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari
Proje Başlangıç Yılı: 1997
Proje Bitiş Yılı: 1998
İnşaat Başlangıç Yılı: 1998
İnşaat Bitiş Yılı: 2000

Pin It