Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi, rektörlük binası ile "tip proje"lerden üretilmiş olan çeşitli fakülte yapıları, yurtlar, yemekhane ve kültür merkezi dışında sosyal aktivite merkezi, yabancı diller yüksek okulu gibi yapıların bulunduğu ilk yerleşim bölgesinde.

2004 yılında, Kampüsün bu bölgesinde "Master Plan ve Çevre Düzenleme Projesi" yapılarak, yaya dolaşımının kampus yaşantısı içinde etkin ve engelsiz bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu plan öncesinde Kampusu Kuzey-Güney yönünde ikiye bölen otoyol yaya allesine dönüştürülerek, kampüsün ana aksı/omurgası olarak kurgulandırılmıştır. Yine bu planlama sonucunda oto yolu ve otoparklar arasında kalan merkezdeki bu alan yeşil alana dönüştürülerek yayanın etkin bir şekilde kullanımına açılmıştır.

Mevcut Atatürk ve İzzet Baysal anıtlarıyla da bütünleşecek olan ana yaya allesi, tüm kampus dolaşım ağı içerisinde (yapılar, açık alan ve peyzaj düzenlemeleri arasında) toplayıcı, dağıtıcı ve aynı zamanda simgesel bir ana aks olarak işlev görecektir.

Güzel Sanatlar Fakültesi, merkezde düzenlenen yeşil alana hakim bir noktada, bu ana yaya aksının kuzey-batı ucundaki bir alana yerleşmektedir. Yaklaşık 10.000 m2'lik bir kullanım alanına sahip olan fakülte binasında yer alan birimler şunlardır;

 

  1. Resim Bölümü,
  2. Görsel İletişim Tasarım (Sinema-TV ve Fotoğraf) Bölümü,
  3. Endüstriyel Tasarım Bölümü,
  4. Grafik Bölümü,
  5. Müzik - Müzik Teknolojileri ve Sahne Sanatları Bölümü

 

Toplam 5 kata yerleştirilen atölye, stüdyo ve dersliklerin çalışma konforu açısından çok uygun olan kuzey ışığını alacak şekilde özellikle kuzey yönüne bakmaları sağlanmıştır. Ayrıca bu atölye ve dersliklerin neredeyse tüm cephesi cam tuğla ile kaplanarak homojen kuzey ışığı en etkili şekilde içeri alınmıştır.

Böylelikle kuzey yönünde yükselen yapı, güney yönünde ise kademelenerek iner ve kampus orta alan da bulunan yeşil alanla bütünleşir. Böylelikle, çalışma birimleri kuzey yönüne bakarken, holler (teneffüs alanları) teraslar aracılığıyla güney yönüne; güneşe ve yeşil dokuya yönlendirilmiş olmaktadır. Diğer bir deyişle kampüs orta alanında bulunan yeşil alan kademeli teraslar aracılığıyla atölye ve dersliklerin bulunduğu kat içlerine kadar alınmaktadır.

Öğretim üyeleri odaları ise kuzey-doğu yönünde bodrum kattaki derslik katı üzerinde yedi kata yerleştirilmiştir. Atölyeler ve öğretim üyeleri odaları mekansal büyüklükleriyle orantılı farklı kat yüksekliklerine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu durumun yapı maliyetleri açısından da önemli bir ekonomi sağlayacağı çok açıktır. Farklı kat yükseklikleri ile farklı yönlere bakan bu iki bölüm galeri boşlukları, köprü, merdivenler aracılığıyla ilişkilendirilip bütünleştirilmiştir. Atölye ve stüdyo katları da düşeyde birbirleriyle merdiven ve galeri boşlukları aracılığıyla bağlanmaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Bolu, Gölköy
Statik Projesi: Yüksel Konkan
Fotoğraf: Erdal Sorgucu, Orhan Özgülbaş
Proje Başlangıç Yılı: 2008
İnşaat Başlangıç Yılı: 2009
İnşaat Bitiş Yılı: 2011
Arsa Alanı: 4.000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 10.704 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Erdal Sorgucu
Yardımcı Mimar(lar)
Seçkin Akşit