İlgili Projeler

1. Satın Alma, Karabağlar Belediyesi Kamusal Açık Mekan ve Kent Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

Kentsel Tasarım Açıklama Raporu

Kentin kimliğinin oluşumunda etkin olan meydanlar, kent kültürünün de bir parçasıdır. Kentli tarafından yüz yüze iletişimin yaşandığı, sosyal, kültürel, siyasal ve ticari amaçlar için kullanılan, toplumsal ve sosyal yönden dönemin önemli olaylarına sahne olan meydanlar, kentin merkezi olma özelliğine sahiptir.

Halihazırda terkedilmiş, yapı stoğuyla çevrelenmiş ve çevrelenmekte olan bu kimliksiz geniş alan, önerilen proje kapsamında, parselizasyonda kalmış ufak tefek yeşil alanların sesini duyurma imkanı sağlayacak ve bu yere değer katacak YEŞİL bir ODAK anlayışı içerisinde ele alınmak istenmiştir. Alanın bölgede yaşayan insanlar için bir boşluk, nefes alma alanı, adeta bir vaha olduğu düşünülmüştür. Alan insanlar tarafından pazar alanına bir geçiş olmasının ötesinde niteliksiz bir boşluk tanımlamaktadır. Arsanın büyüklüğü ve programın buna karşın az yoğun olduğu düşünülürse ölçek, tasarımda en önemli kriterlerden biri olmuştur. İnsanın alanda ne sıkışması ne de kendini kaybetmesi tasarımın fikrini ortaya koymuştur.

Vitruvius, forum''un tasarımı ile ilgili olarak yazdıklarında şöyle demektedir: "yaşayan nüfus ile orantılı olmalıdır, böylece ne kullanışlı olamayacak kadar küçük olsun, ne de düşük nüfus sebebi ile çöl gibi görünsün". Vitruvius

Arazinin kuzey ve güney uçları arasında 13,5-14 metreye yakın kot farkı bulunmaktadır. Bu kot farkı, alana yaklaşım ve spor salonunun mevcudiyeti kapsamında birbirine akışkan bir sistemde düzenlenmesi ile 3 ana kot yaratılmıştır. Bunlar 9242. Sokak kotu, spor salonu kotu ve meydan kotu olmakla birlikte alanın en önemli önemli erişim akslarını oluşturmuştur. İmar planında arazinin kuzeyinde otopark alanı olarak gösterilen parsel, tasarıma dahil edilerek en yoğun sokaklardan biri olan 9242. sokağın yaya yoğunluğunun alana davetkar bir şekilde akması sağlanmıştır. Yeşil basamaklar insanları 9242. sokaktan alana akıtırken yeraltı otoparkının da giriş çıkış sirkülasyonu, doğu ve batı aksında 9159. sokaktan giriş, 9242/3 sokağa çıkış rampası verilerek yeraltı otoparkının alana en az dokunuşla çözülebileceği nokta olduğu düşünülmüştür.

3 ana kot 2 ana omurgayı yaratmıştır. Mevcut spor salonu düzlemi ile alanın güney doğusunda yaratılan yeşil dokuyla çevrelenmiş sportif rekreasyon alanları (Tenis kortları, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, yürüyüş ve koşu parkuru) iki ana omurgadan birini oluşturmuştur. Diğer omurgayı ise arazinin doğal eğiminden faydalanılarak kamusal yeşil amfilerle desteklenmiş, iki ana yaklaşımın güzergahında bulunan, KENTSEL bir KANOPİ ile çevrelenmiş ve çevresine eklemlenmiş destekleyici birimler ile birlikte fiziksel sınırlar ortadan kaldırılarak geçirgen bir yapıya sahip meydan oluşturmuştur.

Bu destekleyici birimleri kafeterya, restaurant, büfe, satış birimleri ve atölyeler oluşturmaktadır. Atölyeler, gerektiğinde yarı açık alanlara dönüştürülerek festival sokağı ve meydan ile bütünleşip halka esnek kullanım sağlamaktadır. Burada geliştirdikleri FİKİR - SANAT eserlerini, bunun için en iyi platform olarak düşündüğümüz SOKAKta sergilemeleri öngörülmüştür. Buna ek olarak her yıl düzenlenen Karabağlar ÜZÜM FESTİVALİ etkinlikleri için de bu atölyeler halk tarafından kullanılması öngörülmektedir.

Spor salonu cephesine bütüncül bir tasarım anlayışı içerisinde ikincil bir ahşap cidar (ahşap konstrüksiyon) yapılarak tasarım sürekliliği sağlanmak istenmiştir. İzmir''in güneş kullanım zaman aralığı düşünülerek, bu cidara entegre edilmiş FOTOVOLTAİK PANELler ile elde edilen enerji, park aydınlatması için kullanılması öngörülmüştür.

Künye
Proje Yeri: İzmir, Karabağlar
Proje Tipi: Meydan, Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Satın Alma

Pin It
Mimar

Cansu Özefe

Bora Örgülü

Gülsün Duygu Bütün

Murat Teber