İlgili Projeler

2. Ödül, Bodrum Ticaret Odası Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Proje Açıklama Raporu

Konum: Arsa konumu itibariyle Kuzeyinde ve batısında park alanı yer almaktadır. Güneyinde Bodrum Turgut Reis karayolu geçmekte olup doğusunda Fuar Alanı Kongre ve Kültür Merkezi olarak ayrılmış planlama alanı bulunmaktadır. Arsanın potansiyelleri itibariyle kuzey ve batısında yer alan park alanı ve batı kısmında yer alan Gazderesi'ne doğru açılan bir konumlanışı vardır.

Program: Bodrum Ticaret Odası Hizmet Binası önerisi, mimari ihtiyaç programı doğrultusunda birbirinden farklı işlevleri barındırmaktadır. Bu işlevler farklı kullanıcı profilleri, farklı kullanım zamanları ve değişken yapı büyükleri gerektirmektedir. Bu amaçla sosyal birimler ve yönetim-hizmet mekânlarını birbirlerine bağlayan bir kentsel sokak önerilmiştir.

Mekansal Organizasyon: Hizmet binası arsanın kotundan faydalanılarak Turgut Reis kara yolundan 2 metre üst kotta arsanın kademelendirilmesiyle konumlandırılmıştır. İç sokak ile birbirine bağlanan hizmet/yönetim hacmi ile lokal ve eğitim hacimlerinin kesiştiği noktada alanı örten kentsel bir saçak önerilmiştir. Konferans salonu -4.00 kotunda çözülmüş ve bağımsız olarak dışarıdan kullanım önerilmiştir.Dışarıdan kullanımın getirdiği bir avantajla bir kent sahnesi önerisi ile toplu açık hava gösterilerinin yapılabileceği bir yarı açık mekan önerilmiştir.Kent saçağının gölgelendirilmiş bir alan yaratması itibariyle gece/gündüz kullanımına olanak sağlayan bir avantajı vardır. Gazderesi'nin ıslahı ile birlikte buraya doğru açılan Lokal bağımsız bir kullanıma sahip olmaktadır. Lokalin aynı zamanda konferans salonu/fuaye ile düşeyde bağlantısı sağlanmıştır.

Yakın Çevre-Kamusallık Fikri: Arsa yapısı itibariyle kuzeyinde ve batısında yer alan park ve Gazderesi ile güçlü bir ilişki kurmayı amaçlamaktadır. İç sokağın park alanına bağlanarak yapı içinde üretilen kentselliğin devam ettirilmesi ve yapı geçirgenliğinin artırılması düşünülmüştür. Sosyal hacim ve Hizmet/Yönetim hacimlerinin saçakla beraber tanımladığı yarı açık mekanın dereye doğru açılması amaçlanmıştır. Arsanın batısında kalan Gazdere Caddesi ve güneyinde kalan Bodrum Turgut Reis yolları üzerinde araç yaklaşımı önerilmiştir. Açık otopark güney ve batı kısımlarında düşünülmüştür.Batı kısmında yaya yaklaşımı bir köprü ile sağlanmıştır.

Kentsel Saçak: Bodrum iklim itibariyle yaz aylarında sıcak ve kurak geçmektedir, yapı için önerilen kentsel saçak kent sahnesinin örten ve gölgelendirilmiş bir yarı açık mekan tarifleyen mimari bir öğeye dönüşmüştür.

Kent Sahnesi: Bodrum Kültür sanat faaliyetlerinin açık hava gösterilerinin yapıldığı bir yerdir. Hizmet binası ölçeğinde önerilen kent sahnesi kullanıcılar için açık havada gösterilerin yapılacağı bir mekan sağlamaktadır.

Künye
Proje Yeri: Muğla, Bodrum
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
Danışman: Cahit Karaöz, Ali Ulvi Avanoğlu, Ünay Afyonlu

Pin It
Mimar

Erol Kapiz

Okan Karakaş
Yardımcı Mimar(lar)
Ayşe Kuru Karakaş