İlgili Projeler

Katılımcı, "Yeni Erbaa" Çamlık Sosyal Habitatı Ulusal Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Çamlık koruluğu , Erbaa ilçesinin ulaşılabilirlik açısından merkezinde bulunup , yüksekliği itibariyle de tüm ilçeye hakim konumdadır. yeşil dokusunun yoğunluğu ile de ilçe sakinlerinin doğa ile bütünleşik aktivitelerine zemin oluşturabilecek yeterliktedir.

Korunun doğu sınırında gazi bulvarı , batısında Barbaros caddesi ve kuzeyinde konumlanan kamusal alanlar ise alanın önemini artırmakta ve olası tasarım düşüncelerine referans sağlamaktadır.

Tüm bu verilerin tasarıma yansıması ;

  • Alan yaklaşık olarak üçgen formunda ele alınırsa üzerinde konumlanacak olan tüm birimler ve yapılar, bu üçgenin köşelerini tanımlayarak kendi işlevlerinin yanısıra alanı daha cezbedici hale getirmek gibi bir amaç üstlenmektedirler.
  • Alan içi yaya yürüyüş yolları mevcut yollara kısmen ekleme ve çıkarmalar yapılarak oluşturulurken taşıt aksları ise dıştan beslemeli araç ulaşımı ilkesiyle tanımlanmıştır.
  • Tüm yapılar alanın ağaç dokusunu ve çevre yapılaşmasını ezmeyecek biçimde, olabildiğince insan ölçeğinde ve beklenene minimum düzeyde karşılık verecek şekilde biçimlenmektedir. böylece alana yönlendirme ve alan kullanımı teşvik edilerek, yapılar bu anlamda alana hizmet eden birimlere dönüşmektedirler.
  • Arazinin mevcut halinde bulunan ağaçsız alandaki 2 spor sahasının eski havuz düzlemine taşınmasıyla elde edilen alan , gazi bulvarına açılarak ETKİNLİK - BULUŞMA ODAĞI haline getirildi.


Böylece koruluğun ilişkili olduğu en aktif aks ile etkileşimi kuvvetlenmiş ve rahatlamış olmaktadır.

Bu sayede konsept düşünce olan , kullanıcıyı koruluk alanıyla buluşturmak fikri kuvvetlenmiş olmaktadır.

Bu alan sert zemin olarak kurgulanmış ve aynı zamanda kentli için meydan özelliği taşıması hedeflenmiştir. arazideki 2 metre kot farkı koruluk çeperinde değerlendirilerek çeşitli aktivite , dinlenme , oturma , performans etkinliklerine zemin oluşturabilecek düzlemler oluşturulmuştur. zemin düzenlemesindeyse kısmi olarak bitkilendirme ve su oyunlarıyla alan eğlenceli hale getirilmiştir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Tokat
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

Taner Döğer

Murat Kösa