İlgili Projeler

3. Ödül, Antalya Tarihsel Karaalioğlu Parkı Belediye Binası ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Koruma Yarışma Projesi

Mimari Proje Raporu:

Karakter:

Parkın ana karakteri kentin içindeki konumu (eski kent ile yeni kentin arasında bulunması) ve tasarımından (aksiyel karakteri, aksların denize açılan balkonlarla sonlanması) kaynaklanmaktadır.

A. Parkın denizle ilişkisi:

Bugün:

Bugün parkın kıyı şeridinin kullanımı sadece miradorlardan olabilmektedir. Miradorları birbirine bağlayan ve kıyı boyunca uzanan aksiyel yol kıyının kullanımını zorlaştırmaktadır. Kıyıya paralel olarak aksiyel bir şekilde oldukça etkileyici bir şekilde düzenlenen bu yol sadece miradorları birbirine bağlamakta fakat kentin denize açılmasını, falezlerden inilmesini zorlaştırmaktadır. Denizi izlemek sadece miradorlardan mümkün olabilmektedir.

Öneri:

Miradorları birbirine bağlayan yol bir üst kota , falezlerin doğal sınırını da oluşturan, eğrisel bir şekilde uzanan (topografyaya uygun olarak) doğal çizginin üstüne çekilmiştir. Hemen hemen düz olan bu yol ile miradorlar arasındaki ilişkide daha doğru olmaktadır. Artık miradorlara giriş ve çıkış daha tanımlı hale gelmiş, miradorlarla yol arasında doğal birer kapı oluşması mümkün olmuş, yolun miradorlarla kesilmesi engellenerek, yolun sürekliliği sağlanmıştır. İlerde, bu yol parkın sınırları dışına uzatılarak bütün kıyı şeridi bütünleştirilebilir. Bu alanın ağaçlardan kaynaklanan aksiyel karakteri korunacaktır.

B. Parkın Kentle İlişkisi Ve Belediye Ek Binası:

Parkın genel karakterinde kentin içinden gelen akslar parkın içine girmekte ve denizle sonlanmaktadır. Parka iki ana aks girişi vardır Birincisi orta miradora giden aksdır. Atatürk caddesi surlara paralel olarak uzanmakta ve kesintisiz olarak parkın içine girmektedir. İkincisi büyük miradora giden parkın en güçlü aksıdır. Başlangıç noktasında Fevzi Çakmak Caddesi, Tınaztepe Caddesi 30 Ağustos Caddesi ve 1315 sokak ın kesişmektedir. Bu kesişme noktası aksa girişi zorlaştırmaktadır. Önerimizde kentle ilişkisi iyi olan birinci aksla ikinci aksı yola paralel bir meydan ve bir havuzla bütünleştirmeyi amaçladık Bu uzun meydan ikinci aksın önündeki tanımsız alanı tanımlı hale getirdi.

Belediye Ek Binası:

Belediye ek binasını, birinci aks ile ikinci aksı bütünleştiren uzun meydanın kenarına mevcut belediye binasının arka avlusuna yerleştirdik. Bu meydanın ortasında kot farkından yararlanarak bir avlu oluşturduk. Bu avlu birinci aks dan 2.7m aşağıda ikinci aks ile ise aynı kotdadır. Avlu, mevcut binalar (Atatürk evi-belediye eski binası) ve öneri belediye ek binası ile çevrelenen iklimsel koşullara uygun bir mekandır Hemen mevcut belediye binasının arka avlusunun olduğu yerdedir Bu noktadaki ağaçlar korunmuştur. Belediye ek binasına bu avludan girilmektedir.

Belediye ek binası iki kısımdan oluşmaktadır.

Alt kısım (Sokl seviyesi) Alt kısım belediye eski binasının sokl seviyesini geçmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece eski binanın avlu ile ilişkisi engellenmemiş, ek binanın ağır kitlesinin eski binayı rahatsız etmesi engellenmiştir. Ayrıca, belediye eski binasının merdiveni avlunun içinde çözümlenerek başkanlık katı holü ve giriş holünün arka avlu ile ilişkisi güçlendirilmiştir)

Üst kısım : Birbirine paralel uzanan bloklar:halinde düşünülmüştür. Bu bloklar belediye eski binası ve Atatürk evi ile birlikte bir avlu oluşturacak şekilde düzenlenmiştir

Bina, genel olarak birbirine gölge atacak şekilde parçalanarak tasarlanmıştır.

Bitki Örtüsü:

Bitki örtüsü parkın aksiyel karakterine paralel olarak oluşmuştur, bu karakter korunacaktır. Stadyumun kaldırılmasından kazanılacak alan da yeşil alan olarak düşünülmüş ve insanları miradorlara yönlendirecek şekilde aksiyel karakterde ağaçlandırılmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Antalya
Proje Tipi: Kentsel Tasarım, Park
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül
İşveren: Antalya Büyükşehir Belediyesi

Pin It
Mimar

Nevzat Oğuz Özer

Yasemen Say Özer
Yardımcı Mimar(lar)
Batur Baş
Burçin Cem Arabacıoğlu