İlgili Projeler

3. Ödül, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Sınırlı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje YarışmasıİTÜ Ayazağa Yerleşkesi, sosyal ve akademik yaşantının içiçe geçtiği, şehirle kuvvetli bir ilişkisi olan, doğal çevreyi koruyarak sürdürülebilir bir kampüs hayatına zemin oluşturacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu yaklaşım, üniversite kimliğini güçlendirilirken, yaşantı ve kullanım açısından yoğunlaşma yaratacak bir plan önerisini de beraberinde getirir.

Master plan tasarımındaki önemli kararlardan biri, yerleşkenin yer olgusunu kuvvetlendirecek şekilde yeniden ele alınmasıdır. Yönlenme, güvenlik ve efektif zaman kullanımı açışından gerekli olan netlik, programatik dağılım ve yoğun açık alan kullanımıyla sağlanmıştır.

Önerilen açık alan sistematiğinde, farklı ölçek ve tipolojilerdeki tüm açık alanlar (yollar, meydancıklar, fakülte avluları, iç bahçeler vs.) birbirleriyle net bir ilişki kuracak şekilde düzenlenmiştir. Kampüs içindeki kesintisiz yaya ulaşımı, tasarımın temel kriterlerinden biri olarak ele alınmıştır. Kuzey-güney aksında metro çıkışını kampüsün güney kapısına bağlayan ana yaya aksı, batı-doğu eksenindeki yaya yollarıyla bağlanır. Bu yolların merkez alanı çevreleyen ring yoluyla kesiştiği noktalar bisiklet ve shuttle duraklarının yer aldığı küçük meydancıklardır. Motorlu araçlar ise, merkez içinde sadece ana yaya yollarıyla kesişmeyen otoparklara ulaşmaktadır.

Ana yaya aksı batı-doğu eksenindeki orta aks ile kesiştiğinde kampüsteki sosyal ve akademik yaşamın merkezi olan KAMPÜS MEYDANInı oluşturur. Kampüs meydanı, yeni önerilen öğrenci merkezi, çim anfi ve mevcut 75. Yıl öğrenci merkezi ile çevrelenir. Önerilen master plan tasarımında, kampüste halihazırda yoğun olarak kullanılan açık alanlar (kütüphane ve yemekhane çevresi gibi) bir veri olarak ele alınmış ve önerilen yaya ve araç dolaşım ağına entegre edilmiştir.

Yerleşke master planı üç ana bölgeden ve bu bölgelerin kesişerek sosyal yaşantıyı kuvvetlendirdiği kampüs meydanı, meydancıklar ve ana yaya akslarından oluşur.

YÖNETİM VE ARAŞTIRMA AKSInda, rektörlük, öğrenci işleri, enstitüler, teknopark, kongre merkezi, kültür merkezi gibi mevcut ve yeni önerilen yapılar birlikte konumlanmıştır. Bu sayede yönetim yapılarının yalnızca idari işlerinin yürütüldüğü mekanlar olmaktan çıkarak, araştırma ile içiçe kurgulanması sağlanır.

EĞİTİM AKSInda, fakülteler, kütüphane, ortak derslik binası bulunur. Önerilen fakülte bloğu sistemi, disiplinler arası çalışmaları mekansal ölçekte destekleyecek şekilde ilişkili ve bütün olarak kurgulanmıştır. Ancak yaratılan avlu ve bahçelerle ve kendi içinde oluşturulabilecek parçalanmalarla her fakültenin kendisine ait bir kimlik oluşturması da mümkündür. Böylece bütünlük içinde çeşitlilik oluşturan bir master plan elde edilir.

SOSYAL AKS, öğrenci merkezi, yemekhane, spor alanları, yurtlardan oluşmaktadır. Bu üç aksı kuzey güney yönünde birleştiren yaya omurgası sayesinde bölgeler arası geçişler sağlanır. Bu omurga aynı zamanda kampüsteki sosyal yaşantının gün boyunca canlı tutulmasını sağlar.

Önerilen fakülte bloğu sistemi, farklı kotlar arasındaki geçişler sayesinde mevcut topoğrafya eğimini bir avantaja dönüştürür. Değişen kotlarda konumlanan farklı fakülte yapıları, geçişler ve avlularla birbirine bağlanır.

Önerilen master plan tasarımı ile farklı fakültelerin bir arada işlediği, disiplinler arası çalışmalara ağırlık verilen, araştırma birimleri, laboratuarlar, öğretim görevlisi odaları ve dersliklerin bir arada ele alındığı bir eğitim anlayışı öngörülmüştür. Bu bütünsel yaklaşım, tasarımı şekillendirmiştir. Ayrıca enstitü yapıları ve laboratuarların teknokentle ilişkili olarak konumlandırılması sayesinde üniversite-teknokent ilişkisisinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yerleşkenin kuzey ve güney yamaçlarında önerilen ticari işlevli birimler ile hem kampüs ve şehir ilişkisi güçlendirilecek hem de kampüsteki sosyal yaşantı canlandırılacaktır.

Künye
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül

Pin It
Mimar

İpek Yürekli

Arda İnceoğlu

Sevince Bayrak

Oral Göktaş