İlgili Projeler

3. Ödül, UIA 2005 İstanbul Dünya Mimarlık Kongresi, Kongre Vadisi Tasarımı, Ulusal Proje Yarışması

Proje raporu

Bu projede UIA 2005 toplantısı kentin dönüştürülmesi için bir fırsat olarak görülmüştür. Mimarlığın kenti ve kentteki gündelik yaşamı değiştirme potansiyeli ve farklı yaşantılar, ortamlar, olaylar yaratabilme gücü öne çıkarılmaktadır.

Mimarlığın gündelik yaşama girmesi ve heryere / herkese hizmet etmesi amaçlanmıştır. Bu yaklaşım sadece kentteki sıradışı ve özel olanı değil, sıradan ve gündelik olanı da önemsemektedir.

Birbirine eşit uzaklıktaki noktaların (yerlerin) bir araya gelerek oluşturdukları "ağ" sisteminin, bütünsel dönüşümü sağlayacak enerjiyi başlatacağı öngörülmüştür. UIA toplantısı bu dönüşümün başlangıç noktası olacaktır.

1: Amaç

UIA toplantısı ile mimarlığın her yere / herkese ulaşması. "her yere / herkese eşit uzaklıkta durmak" düşüncesi esastır. Aslında istanbul’un hiçbir noktası / bölgesi diğerinden önemli değildir; her yerin mimarlığa gereksinimi vardır - mimarlık her yere hizmet eder.

2: Yöntem

Her yere / herkese hizmet edecek "mimarlık paket"leri sisteminin tasarlanması ve üretilmesi.

  • kentte hiyerarşik bir bölgeleme yapmak yerine kentin geometrik olarak eşit parçalara bölünmesi
  • her bölgenin geometrik merkezinin bulunması
  • merkezlerin fiziksel açıdan uygun noktalara kaydırılması
  • bu noktalara etraflarındaki etki alanına hizmet edecek "mimarlık paket"lerinin yerleştirilmesi
  • her bölgenin durum ve ihtiyaçlarına göre "mimarlık paket"lerinin verdiği hizmetin belirlenmesi

3: Program

Üç program bileşeninin (sergi / gösteri, forum, tanıtım / satış) üst üste bindirilmesi esastır. Böylece farklı bileşenler aynen kentte olduğu gibi, altyapı-üstyapı açılarından birbirlerini destekleyecekler ve kullanıcı yoğunluğunun artmasından yararlanacaklardır.

Başlangıç noktası 0,0 koordinatları olan Kongre Vadisi içinde dört mimarlık paketi yerleştirilmiştir. Yerleştirilen paketler dışında zemin dokusunu değiştiren ve bir anlamda bölgeyi algısal olarak bütünleyen taşınabilir ayçiçeği tarlaları yürüme ve toplanma alanları dışında kalan yerlere yerleştirilmiştir. Ayçiçeği mevsimin en vurgulu bitkisi olması, geçici karakteri, gün içindeki değişkenliği nedeniyle tercih edilmiştir.

a paketi: Birinci odak alanındaki toplantı binalarına ulaşılırken içinden geçilecek şekilde yerleştirilmiştir. Birinci odak içindeki yoğunluktan yararlanarak hizmetlerini sunmayı amaçlamaktadır.

b paketi: Öncelikle birinci ve ikinci odak bölgelerini birbirine bağlamayı amaçlar. lütfi kırdar önündeki meydandan ulaşılan kentsel seyir platformları ile kentin bütünü hakkında fikir edinilmesi sağlanır. Bu özellikleri ile iki odak noktası arasında bir arayüz olarak geçiş alanını ek donanımlarla zenginleştirir.

c paketi: Birincil odak bölgesinin kuzey sınırında öncelikle işaret olma işlevini üstlenir. Aynı zamanda buradaki yoğunluğa da hizmet eder.

d paketi: İkincil bölgenin başında kentin çok işlek bir yerinde toplantıyı ve kent ve kentliye ulaştırır.

Künye
Proje Yeri: Harbiye, İstanbul
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül
Proje Bitiş Yılı: 2004

Pin It
Mimar

Arda İnceoğlu

Deniz Aslan

İpek Yürekli

Oral Göktaş

Sevince Bayrak