İlgili Projeler

4. Ödül, UIA 2005 İstanbul Kongre Vadisi Tasarım Yarışması

Proje raporu

Mimarlık kısa bir zaman aralığında da olsa kentle karşılaşacak; kent mimarlığı "hatırlayacak"
Bu karşılaşma ağırlıklı olarak sokakta gerçekleşecek;
kent bir toplumsallık biçimi olarak şenliki hatırlayacak…
Şenlik mimarlık üzerinden gerçekleşecek.
UIA 2005 İstanbul Dünya Mimarlık Kongresi çerçevesinde
mimar-mimar, mimar-toplum, mimar-mimarlık,
mimarlık-toplum karşılaşması "kübik" bir oyuna dönüşebilir.
Bu geçici toplumsallığın mekanı, katılımcıların inşa edecekleri kübik parçacıkların
birbirleriyle olan kartezyen ilişkisi sonucunda açığa çıkar.
Küpün zemin düzleminde ve hacimsel olarak parçalanmasından elde edilen
prizmatik parçacıklar, katılımcılar arasındaki oyunsu ilişkinin yapı taşlarıdır.
Küp, bu parçacıklar aracılığı ile yeniden inşa edildiğinde
strüktürel ve programatik olarak tamamlanmış
ve diğer küpler ile ilişkiye hazır hale gelir.
Kendi içinde tanımlanmış küplerin bir araya gelişinden ise
bu buluşmanın makro mekanı açığa çıkar.

Küpün Topografik 3 Katmanı
Buluşmayı gerek inşa-strüktür, gerekse program-senaryo süreçleri açısından,
kesit düzleminden izlenebilen üç katmandan anlamak mümkün:

zemin, program, örtü
Etkinliğe ait strüktürler; gerek zamansal geçicilik
gerekse konumlanacakları kent parçasındaki
topografik dalgalanmalar nedeniyle kendi yerlerini inşa etmek zorundadır.
Mevcut yer zeminin üzerine serilen mekanik malzeme
strüktürlerin kök salacağı sentetik- yeni-yer düzlemini oluşturur.
Bu mekanik malzemenin arasına çakılan
150cmx150cmlik gridal yapı üzerine gelecek zemin
ve program yapılarının inşai alt yapısını oluşturmaktadır.
Bu mekanik-stabilize katman sayesinde üstte gelişecek geçici strüktürlerin
yer-yüzü ile temasının minimum olması sağlanmaktadır.
Zemin kaplamalarının yer yer boşaltılarak açılan boşluklara monte edilen
prizmatik şeffaf yapılar
program ve ilişki topografyasını oluşturur.
Bu pleksiglas prizmalar üst yüzeyinden oturma, tezgah, vs.,
yan yüzeyinden kullanıldığında sergi,
iç hacminden kullanıldığında teşhire dönük programlara cevap verir.
İçerdiği digital teknoloji ve şeffaf yapısı ile kendi katı varlığını geri çeker,
bizi mimarlığın görüntüleri ile doğrudan karşı karşıya bırakır.
Yatayda,dikeyde farklılıkları nedeniyle
mekanı çoklu olasılık yapılarıyla örgütleme imkanına sahiptir.
Örn.Tekli oturmadan amfiteatr basamaklanmasına uzanmak gibi...
Pazaryerinin gevşek dokulu örtülerinin
-çadır(ımsı) strüktürler-soyutlaması olan laterna-fener-örtüler
yaygın yapılaşmanın ara ölçeklerini denetlerken,
gece ve gündüze ait ışık yapılarını ortamın niteliği haline getirirler.
Örtüler 15 metre yükseklikte, zemin etkilerinden kopup
boğazın uzak plan algılarına dönük işaret fişeğine dönüşürler.
Bu deniz feneri konstrüksiyonları
yerleştirildikleri iskele kıyılarda (Beşiktaş, Kabataş, vs),
türedikleri zeminli kara konstrüksiyonları
denize ait zeminsiz imge uzantıları olarak görev yaparlar.

Künye
Proje Yeri: Harbiye, İstanbul
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: 4. Ödül
Proje Bitiş Yılı: 2004

Pin It
Mimar

Haldun Aşçıkoca

Recep Üstün

Filiz Şimşek

Mehmet Işıkdemir