İlgili Projeler

1. Ödül, UIA 2005 İstanbul Kongre Vadisi Tasarım Yarışması

Proje Raporu

2-11 Temmuz 2005 tarihleri arasında XXII. Dünya Mimarlık Kongresi’ne ev sahipliği yapacak olan Kongre Vadisini bir "pazaryeri" olarak yeniden kurmak ve gerek kapalı gerekse de açık mekanlarda yürütülecek olan etkinliklerin çatısını oluşturmak üzere etkinlik omurgası olarak isimlendirdiğimiz taşınabilir, uyarlanabilir, pratik, hareketli, sökülüp takılabilir, çok fonksiyonlu bir birim oluşturduk.

Bir kule vincin, strüktürel, işlevsel, mekansal, simgesel ve dinamik özellikleri gözönünde tutularak dönüştürülmesi suretiyle oluşturduğumuz birimimiz pazaryerindeki etkinlikler ve bunlara ait mekanlar için düşeyde ve yatayda üç boyutlu bir omurga görevi üstlenecektir.

Öyle ki, pazaryerindeki etkinliklerin ve mekansal düzenlemelerin referans noktaları artık…

 • Lütfi Kırdar Kongre Merkezi binası mı, değil;
 • Taşkışla Caddesindeki yaya kaldırımı ile Maçka parkını nerdeyse boylu boyunca ayıran duvar mı, değil;
 • Yarışma alanının sınırları mı, hiç değil;
 • Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nun saçak yüksekliği mi, değil;
 • Vadi içinde sürecek olan taşıt trafiği mi, değil;
 • Hilton Oteli’nin vadi boşluğunda kaplamış olduğu kütle mi, o da değil;
 • Zaten vadideki mevcut kütle boşluk ilişkileri hiç değil,
 • İTÜ Taşkışla kavşağı mı, değil;
 • Vadideki yüksek kot farklılıkları mı, değil;
 • Yine vadideki herbiri farklı dönemlerde, farklı üsluplarda yapılmış binalara ait kimlikler mi, değil;
 • Bu binaların mülkiyet sınırlarını birbirinden ayıran duvarlar, engeller, yüksek parmaklıklar mı, hiç değil;
 • Ağaçlar mı, değil;
 • Vadi tabanını kaplayan farklı zemin kaplamaları mı değil;
 • Bina girişleri mi, o da değil;
 • Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Binası’nın giriş platosunun sınırları mı, değil;
 • Darülbedayi Caddesi’nde sergilenen toplar ve bunların kapladığı alanlar mı, değil;
 • Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, CRR Konser Salonu, Askeri Müze’nin cepheleri mi, değil;
 • İTÜ Taşkışla binasının avlusu ile vadiyi birbirinden ayıran kapalı mekanlar mı, değil;
 • Yollar mı, onlar da değildir.


Geliştirdiğimiz etkinlik omurgası ve bu omurgaların bir araya gelerek vadi boyunca konumlandırılması, tamamı ile geçiçi bir yapı oluşturmasına rağmen Kongre Vadisine ait yukarıda sıraladığımız ve daha da çeşitlendirilebilecek unsurların üzerinde bir üst strüktür oluşturmaktadır.

Vadinin kapalı ve açık mekanlarının bir bütün olarak üzerini örten bu üst strüktür, vadide yeni akslar, sınırlar, odak noktaları, kütle hacim ilişkileri ve yüzey çeşitlemeleri oluşturmakta, vadinin halihazırdaki kimliğinden sıyrılıp Pazaryeri teması altında Kongre’nin akılda kalır yüzünü oluşturmaktadır.

Taşınabilir, uyarlanabilir, pratik, hareketli, sökülüp takılabilir, çok fonksiyonlu özelliklere sahip etkinlik omurgaları Kongre öncesi ve sonrasıyla tüm Kongre sürecindeki işlev ve etkinliklerin zaman içindeki değişimlerine uyum sağlayabilecek esnek bir yapı oluşturmaktadır. Birimlerin kendi uyarlanabilir yapılarına ilave olarak, Kongre Vadisindeki yerleşimleri değişen ihtiyaç ve koşullara bağlı olarak değiştirilme, artırılıp azaltılabilme potansiyeline sahiptir. Etkinlik omurgalarının üç boyutlu dinamik özelliği Kongre sürecinde hafta, gün, saat gibi farklı periyotların fonksiyonu olarak kullanılabilecektir.

Kongre Vadisinin üzerini örten boşluğu farklı düzlem ve kesitlerde kaplayacak olan etkinlik omurga birimleri Kongre’nin kente yayılan diğer etkinlikleri için de aynı amaçlarla kullanılabilme potansiyeli vardır. Gerek Kongre Vadisine gerekse de kentin diğer noktalarına konumlandırılacak etkinlik birimleri kent ölçeğinde müdahaleler olup, mimarlık hakkında kentliye mesaj iletebilme ve temsil kabiliyeti bulunmaktadır.

Etkinlik omurgalarının işlevsel ve mekansal özelliklerinin yanısıra işaret gücünün yüksek olması sponsorluk alınabilme potansiyelini oluşturmaktadır.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Harbiye
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
Proje Bitiş Yılı: 2004

Pin It
Mimar

Fatih Erduman