İlgili Projeler

2. Ödül, UIA 2005 İstanbul Kongre Vadisi Tasarım Yarışması

Proje Raporu

22. UIA Dünya Mimarlık Kongresi> UIA’05 fuaye UIA

birbirine hazırlayan- birbirine geçiren- birbirine bağlayan- alternatif dizilimler sağlayan-zincir-halka-bağlar-ağ
birbiriyle çarpıştıran-birbirine akmasını sağlayan-yoğuşma-difüzyon-füzyon-
sınırlarından taşıran-yer/zaman/program sınırlarını-genişleten-alternatif-çoğaltan-arttıran-dönüştüren-
kavramsal çerçeve
fuaye UIA yurtdışından katılımcılar için İstanbul’un fuayesidir; İstanbul’u tanımaya başladıkları ilk nokta, İstanbul izlenimleri için hazırlık alanıdır.

fuaye UIA tüm kongre katılılımcıları için kapalı mekanlardaki etkinliklere hazırlık alanı yaratan, etkinliklerden çıkışta fikirlerin paylaşılması için ortam sağlayan, kongre katılımcıları ve etkinliklere kayıtlı olmayan kişilerin ortama katılabilmesi için alternatif senaryoları organize eden ve kongre hakkında bilgilendiren bir ortam kurucudur.

fuaye UIA kentli için bir mimarlık gösterimine hazırlık alanıdır. Biçimlenişi ve programları organize edişiyle çağdaş mimarlıklarla ilgili mesaj verebilecek; çağdaş mimarlıkların görüntülerinden biri olarak izlenen ve çağdaş mimarlık ürünlerini izleten bir objedir.

fuaye UIA kapalı mekanlardan açık alanlara, formaldan informale, belirli programlardan alternatif programlara, bireysel deneyimden kitlelerle paylaşmaya, kongre sınırlarından kente geçişler için altyapıyı kuran strüktürel dizgidir.

Mekansal çerçeve

fuaye UIA etkinlikler için kurulan üçlü sistemdeki organizatörüdür. Etkinliklerdeki aktiviteler:

Kapalı mekanlardaki ana aktivitler; program
Kapalı mekanların dışında yer alan, etkinlikliğin uzantısı olan düzenlecek açık alan etkinlikleri; fuaye
Alternatif açık alan etkinlikleri; fringe olarak yorumlanmıştır.

fuaye UIA kongre etkinliklerinin program-fuaye-fringe halkalarının birbirine geçtiği ortamdır. Bu geçişleri sağlamak için tek bir programa göre biçimlenmemiş gerekli tüm mekansal ihtiyaçlara cevap veren, ve bunlara yeni programlar ekleyebilen bir strüktürler dizisi tasarlanmıştır.

fuaye UIA nin tasarım sürecinde kongre vadisinin

ref: I algısal sınırlar, vistalar, çekim gücü olan alanlar
ref: II yaya-araç akışları
ref: III programatik bağlantılar
ref: IV iklimsel meteorolojik koşullar

yönünden incelendiği bir okuma yapılmış ve strüktürlerin konumlanacağı zonlar bu diyagramatik analizlere göre belirlenmiştir. Bu analizlere göre müdahale alanları izlenebilecek ana rotadaki dizilime göre:

1A İTÜ Taşkışla girişi önündeki platform
1a Teleferik durağı ve karşısındaki hattaki duvar
1b Açık Hava Tiyatrosu girişi
1C Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Önündeki meydan-noktasal olarak havuz

2A CRR Konser Salonu önü-Askeri Müze-Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu bölgesi
2b Hilton Fuar Merkezi teraslarıyla vista ilşkisi kuran 1. odak alan girişindeki noktasal alan
2c Hilton Fuar Merkezi önündeki teraslar
Hilton Fuar Merkezine girişi sağlayan yol üzerinde ve 2. odak alanı 1. odak alana bağlama potansiyeli 2d olan merdivenlerin üst bölgesi olarak belirlenmiştir.

1A-1C-2A ana müdahale alanlarıdır. Diğer müdahale alanları program akışını ve bütünlüğü sağlayan noktasal çözümlerdir. 

Strüktür:

fuaye UIA nin konumlanacağı alanlardaki strüktürler

-etki alanındaki programa
-programın uzantısı olarak eklenebilecek açık alandaki fuaye programlarına
-informel aktivitilere izin verecek fringe programlara
-lokal alandaki iklimsel verilere
-yaya-araç akışlarına
-ergonomik kriterlere göre

biçimlendirilen kesitlerin biraraya gelerek oluşturduğu sürekli yüzeydir. Tasarlanan strüktürler 4x4 cm boyutunda ve istenilen uzunlukta kesilebilen ahşap kadronların, mafsal noktalarından mobilya bağlantı elemanlarıyla 4 cm aralıklarla birbirine eklenmesiyle oluşturulur; basit ve ekonomik tek bir prensip detayla çözümlenmiştir. Strüktürler, çeşitli biçimlerdeki kesit strüktürlerin birbirine akmasıyla (morphosis) oluşturulan, tek bir yüzey görüntüsü oluşturacak biçimdeki dizilimleriyle sürekli ve aralıklı yapısıyla geçirgen mekanlar oluşturur.

Strüktürün bileşenleri:

Analitik inceleme için ve uygulama için bileşenlerine ayrılan strüktür uygulandıktan sonra bileşen ayrımı yapılamayan; çatı-duvar-platform-mobilya ve ekparçaların bibiri içinde eridiği tek bir sürekli yüzey görüntüsüne bürünür; malzeme birliği süreklilik etkisi için önemlidir. Ana müdahale alanlarında ahşap kadronlarla uygulanacak strüktür, park girişindeki teleferik alanında çarpıcı bir renkle boyanmış metal, fiber gibi malzemelerle bütçe doğrultusunda çeşitlendirilebilir.

Çatı strüktür uygulanacağı alanın iklimsel koşullarına göre çatılı-çatısız olarak düzenlenebilir. Çatılı bölümlerde güneş ışığını geliş açısına göre yönlenir, uzar, kısalır. Multimedya gösterilerine yüzey oluşturmak gibi programatik ihtiyaçlar için de kullanılır.

Duvar kadronların düşey olarak ve çeşitli açılarda dizilmesiyle sergi yüzeylerinin oluşturulması gibi programatik nedenlerle kullanılır.

Platform kadronların çeşitli pozisyonlarda oturmayı sağlayacak açılarla biçimlendirilen, yer yer sergileme ve satış için yüzey oluşturacak şekilde düzenlenen bölümleridir.

Mobilya kadronların kapalı bir çerçeve oluşturacak şekilde birbirine eklenmesiyle, taşınması ve uygulama kolaylığı sağlayacak şekilde; masa-oturma birimlerini oluşturan kadron düzenidir.

Ek parçalar kadronların aralıklı biçimde dizilme düzenindeki aralıklara geçirilerek kepenk şeklinde kapatma birimleri, yaslanma yüzeyleri, barkovizyon gibi donanımlara stand oluşturan parçalardır.

Kent bütünü ile eklemlendirme

Kongre vadisi kentteki konumuyla etkinlikler dahilinde gidilip dönülen, Taksim, Nişantaşı gibi kent merkezlerine yakınlığına rağmen etkinlik zamanları dışında kent yaşantısına katılamayan bir alandır. Çeşitli kültürel aktivitelerin birarada olması potansiyelini kent yaşantısına katılım için kullanamamaktadır. Gezi parkı, Maçka parkı gibi kentsel ölçekde yeşil alanlar içinde konumlanır, ancak bu alanları birbirine bağlayacak, canlandıracak şekilde organize edilmemiştir. Bu anlamda Kongre tepesi korunaklı bir kaledir. Kongre vadisi ve parklar arka bahçe gibi kullanılır. Kongre etkinlikleri bu bölgenin kent yaşamındaki konumu hatırlatmak için önemli bir fırsattır.

Fiziksel ağın kurulması

infokiosk fuaye UIA strüktürlerinden bir modüldür; prensip strüktür yapısının bir türevi olarak kongredeki strüktürler için temsili bir örnek olacaktır. Konumlandığı noktaların özelliklerine göre biçimi ve malzemesi çeşitlendirilebilir.

infokiosklar vadinin işaret değeri olan noktalarına kongreyele ilgili bilgi vermek üzere yerleştirilecektir. Aynı tür infokiosklar kentteki metro çıkışı, duraklar, vapur iskeleleri, yaya akışlarının yoğun olduğu noktalara yerleştirilecektir. Bu kiosklarda yer alan etkinlik broşürleri, kongre vadisi haritaları, kentliyi kongre hakkında bilgilendirecektir.

Dijital ağın kurulması

Bazı önemli noktalardaki İnfokiosklara kurulacak bilgisayar düzeniyle kentlinin mimarlıkla ilgili fikirlerini yazabileceği EMAIL ve CHATBOARD düzenekleri kurulacaktır. Bu fikirler ve mesajlar kongre vadisindeki 1a bölgesindeki duvar üzerine yerleştirilecek LED ekranlarda kayar yazılarak olarak geçecektir. Aynı chatboard duvarı için tasarlanacak fuaye UIA strüktüründe de aynı bilgisayar düzeni yer alacak ve buradan gelen mesajlara cevap ve serbest etkileşim düzeni devam edecektir.

Kentlinin mimarlıkla ilgili fikirlerinin ve mimarlarla sohbetlerinin duvarlara yansıması katılımın göstergesi olacak ve kongreye ilgiyi arttıracaktır.

Künye
Proje Yeri: Harbiye, İstanbul
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül

Pin It
Mimar

Nilüfer Kozikoğlu

Fulya Özsel Akipek

Ceren Aydal Yücel

Emrah Çetinkaya