İlgili Projeler

İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi

"Uşak Belediyesi - İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık-Kentsel Tasarım Projesi" Uşak Belediyesi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak açılan bir yarışma ile elde edilmiştir.

Uşak İsmetpaşa Caddesi, kentin çok katmanlı tarihsel dokusu ve günümüzün sosyo-ekonomik yapısının merkezini oluşturmaktadır. Cadde, günümüzde, önemli kamu yapıları, bankalar, doktor muayenehaneleri ve alt katlarda ticari işlevin sürekli devinim halinde bulunduğu yaklaşık 500 metre uzunluğunda bir ana eksen olarak tanımlanabilir. Sosyal etkinliklerin merkezi olan Cadde, Uşaklılar tarafından, biraz da şikayetâmiz bir ifade ile "Mecburiyet Caddesi' olarak anılmaktadır. Bu ana eksenin bir ucu tarihi niteliklere sahip Cami, Bedesten, Arasta ve Belediye Binası ile biçimlenirken, diğer ucunda kentin merkezindeki tek park, Vilayet Binası ve Heykeltıraş Tankut Öktem'e ait Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Heykeli yer almaktadır.

Tasarım aşamasında, alanla ilgili yazılı ve çizili kaynaklara başvurulmuş, alana ait tarihsel bilgiler derlenmiş ve bunların alan ile ilişkileri kurulmaya çalışılmıştır. Edinilen bilgi ve belgeler modellenmiş ve bağlamına yerleştirilmeye çalışılmıştır. Alanın, sorunları özelleştirilmiş, özgün problemleri bulunmaya çalışılmıştır. Kentin omurgası niteliğindeki alanın, görsel ve fiziksel niteliklerinin düzeltilmesi ve böylece kentin yaşam kalitesinin artırılabilmesi için bir ortak dil yaratılması amaçlanmış, tarihsel arka plan, aktörler, araçlar ve dolayısı ile müdahale biçimleri bir tasarım objesine dönüştürülmüştür. Bu Tasarım Objesi –Sonuç Ürün-sürdürülebilirlik ilkesini gözeten peyzaj ağırlıklı bir dildir. Kentin zaman içinde yaşadığı yıkımlar ile kaybettiği değerlerinin kavramsal ve anlamsal olarak yeniden kurgulanması, yaratılan çağdaş dilin kentin ölçeği, binaların özgün değerleri ve bellek yitimlerinin tekrar geri kazanılması için kullanılması amaçlanmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Uşak
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Kentsel Tasarım
İşveren: Uşak Belediyesi
Ana Yüklenici: UTAŞ
Peyzaj Mimarlığı: Özlem Kuzgun Kırak
Proje Yöneticisi: Neslihan Cansu Akman, Ahmet Çakmak
Fotoğraf: Nevzat Oğuz Özer, Yasemen Say Özer, Kutyar Özer
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2013
İnşaat Başlangıç Yılı: 2013
İnşaat Bitiş Yılı: 2014
Toplam İnşaat Alanı: 58,000 m²

Pin It
Mimar

Nevzat Oğuz Özer

Yasemen Say Özer

Rıfat Akbulut

Özlem Kuzgun Kırak

Neslihan Cansu Akman

Gizem Ataç Önal

Ege Özer

Kürşad Şekercioğlu
Yardımcı Mimar(lar)
Neslihan Cansu Akman
Ahmet Çakmak