İlgili Projeler

Eşdeğer Satın Alma, Troya Müzesi Serbest Katılımlı, Tek Aşamalı, Ulusal Mimari Proje YarışmasıProje Açıklama Raporu

Kavramsal ilişkiler:
Mevcut topoğrafyayı kullanarak zemini geçirgenleştirmek.

Topoğrafya -üzerinde ve altında gezinilen- ve parçalı kurgu ilişkisinde yaratılan aralıklarla yeni anı mekanlarıyla ziyaret süresini uzatmak.

Yaşantının içinde bulunan bir aralık olarak girişi kurgulamak.

Antik Troya kazı alanı ile müze arasında bir keşif aksı olarak gezi güzergahını yeniden tarif etmek.

Gridal yerleşim (yeni kent) katmanını tasarım düzlemine dönüştürmek.

Döngüsel gezi aksıyla mekansal kurgunun kendi yerini yaratmasına izin vermek.

Suyu program aralıklarının içine alarak programla algısal, işlevsel, iklimsel ilişkiye geçirmek ve sınır öğesi olarak kullanmak.

Bağlayıcı olarak mevcut yeşili programla ilişkiye geçirmek.

İç ve dış mekanlarda hareketin sürekliliğini döngüsel hareket şeritleri olarak kurgulamak.

Program İlişkileri:
Antik Troya müze taşıt aksını yaya lehine dönüştürmeyi bir alternatif olarak önermek

Programı etki alanı yaratmak için kurgulamak.

Kapalı müze alanındaki hareket şeridinin -rampa- en üst kotunu kafe ve seyir terası olarak antik Truva yerleşimi ile görsel ilişki kurmasını sağlamak.

Farklı ziyaret rotaları ve süreleri için gişeleri artırmak.

Hareket şeridiyle elde edilen boşluk ile içte ve dışta mekansal diyaloglara izin vermek, programsız etkinliklere açmak.

Kapalı-açık-yarı açık mekan sürekliliğini sağlamak.

Programı hafifleterek sirkülasyona katmak, program parçalarını içeren hareket şeridini sergiden, kafeye, seyir terasına, kitabevine, satış birimlerine, çocuklar için işliklere dönüştürmek.

Gelenekselleşebilecek etkinliklere olanak verecek kamusal bir platform kurgulamak

Troya''''''''ya gösterilecek ilginin sürekliliğini sağlamak için program elemanlarının etkileşimini kurgulamak.

Rampalarla engelli kullanımını özelleştirmeden programa dahil etmek.

Güneş kontrolünü sağlayacak ve aynı zamanda müze imgesini güçlendirecek yüzeyin sürekliliğini yatayda ve düşeyde sağlayan bir örüntü oluşturmak.

Farklı büyüklükteki sergi nesneleri için açık ve kapalı alanlarda yatay ve düşey ilişkisini hareket şeridi içinde kurgulamak.

Hareket şeridiyle rampa-galeri ara kesitinde elde edilen kapalı boşluğun zemininin hem eğik bir yüzey hem de kademeli bir yüzey olarak farklı büyüklükteki nesneleri sergilemesine olanak sağlamak.

Girişten itibaren sergi rampasını strüktürel sistemden bağımsızlaştırarak tek bir örtü altında ören yeri gibi düşünmek.

Müze alanı içindeki dağınık sınırları, gezi yolunu farklı etkinlik alanlarına yönlendirerek birleştirmek.

Bağlamsal ilişkiler:
Alanın bağlayıcı izlerini okumak ve sürdürmek.

Yerle ilişkiye girecek yeni bir tasarım örüntüsü oluşturmak

Bu örüntünün müze yaşantısına sunacağı olasılıkları ortaya çıkarmak.

Antik müze alanından gelen aksı yayalaştırıp müze meydanına bağlayarak gezi yoluna dönüştürmek.

Müze meydanındaki etkinliği ve sirkülasyonu farklı kotlardan geçerek yeni açık müze alanına taşımak.

Binanın etki alanının ve yeni kent gridinin oluşturduğu izlerle açık müze alanını organize ederek gezi yolu, açık sergi alanları, seyir noktaları, restoran gibi farklı etkinlik alanları yaratmak.

Künye
Proje Yeri: Çanakkale
Proje Tipi: Müze
Proje Tipi Grubu: Satın Alma

Pin It
Mimar

Levent Arıdağ

Fitnat Çimşit

Kamil Kaptan