Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (SE Mimarlık), Troya Müzesi Serbest Katılımlı, Tek Aşamalı, Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

Troya Müzesi tasarımı, "doğal değerler", yani yörenin ve yarışma alanının topografik yapısı, çevrenin kırsal kimliği, zeytinlikler, tarım alanları, yarışma alanının açıldığı görünümler ve iklimsel veriler ile yörenin belirgin tarihsel zenginlik ve derinliği, Troya öreni, buluntu ve kazı alanları gibi "kültürel değerler" gözetilerek biçimlendirilmiştir. Ayrıca, mekânsal anlamda belirgin bir kimlik taşımamakla birlikte, Tevfikiye Köyü'nün kırsal ölçeği ve yaşantısı gözetilmiş, tasarımın mekânsal, işlevsel, sosyo-kültürel, ekonomik anlamlarda köy ile bütünleştirilmesi ve birlikte yaşaması önemsenmiştir.

Künye
Proje Yeri: Çanakkale
Proje Tipi: Müze
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: T.C. Çanakkale İl Özel İdaresi
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2011
İnşaat Başlangıç Yılı: 2013
Toplam İnşaat Alanı: 11,000 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Selim Velioğlu

Erce Funda

Orkun Özüer

Ersen Gömleksiz