Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Ödül, Düzce Üniversitesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışması

Mimari proje raporu:

Düzce Üniversitesi Konuralp yerleşkesinin temel sorunu; kimlik ve dolaşım kurgusuna ilişkin dağınıklık ve mekansal tanımsızlıktır. Yerleşimdeki doluluklar ve boşluklar arasındaki ilişki tanımlanmış ve anlaşılır/okunulabilir olduğunda, parçalar bir çerçeve içinde birleşecek ve mekânsal örgü tamamlanarak yerleşimin karakterini oluşturacaktır. Bu nedenle tasarımda, yarışma gereksinim programı, mekansal, işlevsel ve dolaşım kurgusu anlamında çevreyi tanımlı ve kimlikli hale getirecek, mevcut yapılarla entegre olabilen/kapsayıcı Sosyo kültürel bir omurga tanımlayacak biçimde yorumlanarak mekana yansıtılmıştır. Sosyo- kültürel etkinlik alanları,açık ve kapalı mekanları ile disiplinler arasında ilişki kurulması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli paylaşım ortamının yaratılması; kültürel etkileşiminin oluşması; kent ile üniversite arasındaki ilişkinin kurulabilmesi açışından yerleşimin odak noktası konumundadır.

Künye
Proje Yeri: Düzce
Proje Tipi: Üniversite Kampüsü, Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
İşveren: Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Toplam İnşaat Alanı: 500,000 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Erce Funda

Feride Önal

Orkun Özüer

Ersen Gömleksiz

Selim Velioğlu