Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Mansiyon, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Sınırlı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, beliren yeni gereksinimler ve değişen koşullar çerçevesinde eksiklikleri gidermek ve yerleşkeyi geleceğe hazırlamak için yeni düşünceler elde etmek amacıyla yarışmaya çıkarılmıştır. Yerleşkenin günümüzdeki hali değerlendirildiğinde, mekânsal anlamda iki temel sorun öne çıkmaktadır. Bunlardan biri; yapıların dağınık, birbirlerinden kopuk konumları ve yaya erişim mesafelerinin uzunluğu nedeniyle, tanımlı bir mekân kurgusunun ve canlı bir dış mekân yaşantısının olmayışıdır. Diğeri ise içinde gölet, koru, orman, topografik zenginlik ve İstanbul Boğazı görünümleri gibi doğal değerler barındırmasına karşın, yerleşkenin bu doğal değerler ile bütünleşik bir mekânsal düzene ve kimliğe sahip olmamasıdır. Bu nedenle söz konusu iki temel sorunu gidermek, yani doğal değerleri yerleşke bütününde etkin kılmak ve dış mekân yaşantısını canlandırıp yoğunlaştırmak için, tasarımda yapılar ardışık dış mekânlar tanımlayacak biçimde kuzeyde toplanmış ve doğal değerlerin yerleşke odağına doğru nüfus etmeleri sağlanmıştır. Orman, koru, gölet gibi unsurlarla başlayan doğal kimliğin, akademik dokuya doğru, ağaçlandırılacak alanlar, çayır, bahçe, avlu, iç bahçe ve çatı terasları yoluyla devamı gerçekleştirilmiştir.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Sarıyer
Proje Tipi: Üniversite Kampüsü
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
İşveren: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Toplam İnşaat Alanı: 1,000,000 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Selim Velioğlu

Mehmet Ali Yüzer

Erce Funda

Orkun Özüer

Ersen Gömleksiz