Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Ünikonut Yerleşimi

Ünikonut tasarımı, İstanbul Beylikdüzü'nde yoğun yapılaşmanın başladığı bir çevrede, İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve ailelerine yönelik, yüksek yoğunlukta bir konut yerleşimidir.

Çevredeki yapılaşmanın bütüncül bir kentsel tasarım planına bağlı olarak değil, birbirleri ile ilişkileri kopuk, çepeçevre araç yolları ile kuşatılmış, bölünmüş alanlar üzerinde gerçekleşmesinden dolayı, çevrenin kentsel dış mekân yaşantısı anlamında olumsuz bir biçimde yapılaşmakta olduğu açıktır. Bu nedenle tasarım, yapı kütleleri ve dış mekânlardan oluşan bir bütün olarak, kendi yaşam çevresini oluşturacak biçimde içe dönük olarak kurgulanmıştır. Yapı grupları tarafından mekânsal olarak tanımlanıp, farklı işlevsel unsurlarla zenginleştirilen "orta avlu", tasarımın temel öğesidir. Üç yanı yapı grupları ile sınırlanan avlu tek bir yönde, yakın çevrenin tek kültürel ve doğal değeri olan sit alanı görünümüne açılmaktadır. Diğer yapı türlerinden farklı olarak, bir konut yerleşiminin belirleyici ve ayırıcı özelliği, algılama ve kullanım bağlamlarında daha uzun süreler içermesidir. Bu önemli özellik gözetilerek tasarımda "orta avlu"ya kendi düzleminden kullanımda ve konutlardan algılamada, bir defada bitmeyen, sürprizli, keşfe açık, zamansal çeşitlilikler barındıran bir kimlik kazandırılmaya çalışılmıştır.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Beylikdüzü
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Konut
İşveren: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Başlangıç Yılı: 2010
Proje Bitiş Yılı: 2010
İnşaat Başlangıç Yılı: 2011
Toplam İnşaat Alanı: 70;000 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Selim Velioğlu

Kerem Çınar

Erce Funda

Orkun Özüer

Ersen Gömleksiz