Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Hatay Belediyesi Katlı Otopark ve Çarşısı

"Merdiven bahçe" tasarımı alt kotta Hatay kent merkezinin ana arteri olan Atatürk Caddesi'ne, üst kotta ise Karacaoğlan Caddesi'ne cephesi olan eğimli bir alanda gerçekleştirilmiştir.

Alt ve üst kotlar arasında yaklaşık 12 metre kot farkı vardır. Yerel yönetim başlangıçta alanı katlı otopark yapımı için kullanmayı öngörürken, öneri tasarımımız sonucu otopark gereksiniminin zemin altı katlarda karşılanması ve zeminin kamusal mekân olarak kullanılması düşüncesini benimsemiştir. Atatürk Caddesi'nin kentin en canlı ticaret ve dolaşım arteri olması ve yapılan yeni düzenlemeler ile araç yolları için ayrılan alanın azaltılarak yaya dolaşımına daha fazla alan ayrılacak olması, alt ve üst kot arasında, yaya bağının güçlü olarak kurulması gerekliliği, gündüz, gece ve hafta sonlarında kentsel bir odak olarak daima canlı tutulması tasarımı biçimlendiren temel veriler olmuştur. Ayrıca kültürel ve doğal değerler açısından yaklaşıldığında, Hatay'ın zengin mekân kültürü birikimi ile her türlü yapının doğal değerler ve bitkilendirme ile beraber ele alınması düşüncesi belirleyici iki temel veri olarak önemsenmiştir.

Künye
Proje Yeri: Hatay
Proje Tipi: Otopark, Alışveriş Merkezi
Proje Tipi Grubu: Ulaşım, Ticari
İşveren: Hatay Büyükşehir Belediyesi
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Toplam İnşaat Alanı: 10,000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Selim Velioğlu

Erce Funda

Orkun Özüer

Ersen Gömleksiz