Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Satın Alma, Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

Proje Raporu:

Denizli şehri, ilk defa M.O.( 261 - 245 ) yılları arasında bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulmuş ve karısının adına izafeten LAODICIA denilmiştir. Günümüzde kullanılan Denizli adı, Tonguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan ağıza, Denizli kelimesi haline gelmiştir. Daha sonra Pers, Büyük İskender, Roma ve Bizans, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı yönetimi yörede hakim olmuştur. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra, şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine naklettirmişlerdir.
Denizli'nin en önemli ve dünyaya açılan pencerelerinden biri olan Pamukkale ise Travertenlerin sunduğu zengin görselliğiyle kentin akılda kalıcı izlerinden bir tanesi.

Projede de, Denizli' nin kültürünü ve tarihini öne çıkaran akılda kalıcı bu görsel etkiyle, Denizli Belediyesi'nin "çağdaş ve demokratik yönetim anlayışıyla faaliyetlerini halkla iç içe yürüterek demokratik ve katılımcı bir yönetimin iyi bir örneğini olusturmak" kavramı birleştirilmiştir. Böylece Kentin kimliğinin ve ileriye dönük yüzünün kentin doğal ve tarihi zenginlikleriyle bütünleştiği bir proje tasarlanmıstır.

Mekansal ve zamansal ilişkiler çerçevesinde yaşantı yeniden kurgulanmıştır. Modernize edilmiş tarihi kimliklerden biri olan travertenlerin adeta kesilerek halka acılan bir pencere haline getirilmesi, 0.00 kotundan düz ayak gelen halkın belediyeye kolayca ulasması saglanmıs ve belediye bu kotta (0.00) halkla bütünleştirilmiştir. Böylece Belediyenin halkla olan pür ve şeffaf ilişkisini yansıtan mimari kurgu, planlarda ve kesitlerde maksimuma getirilmeye calışılmıştır.

Modernize edilmiş travertenler; "meydana ve halka açılan belediye" olgusunu güçlendirip aynı zamanda kentsel izlere dönüserek akılda kalıcı bir kimlik olusturmaktadır. Kesitlerde 0.00 kotunda başlayıp arsanın tüm kotlarında tarihi mirası hissettiren mimari kotlamaların formal yapısı kentsel verilerden yola çıkılarak olusturulmustur. Bu kentsel kotlamalar birçok "Yaşama Alanları" ve "Kentsel Tribünler" olusturarak biçok etkinliklere olanak sağlamaktadır.Bu alanlar Denizli kentinin akılda kalan kavramlarından su ve yeşil ögelerle desteklenmiştir. Böylece belediyenin halkın sosyal ve kültürel etkinliklerine, gelişimlerine olanak tanıması daha da desteklenmiştir.Gerek icinde barındırdığı yaşam alanlarıyla gerek halka acılan mimarisiyle yapı ve yapının oturdugu kentsel traverten izler halkın kolaylıkla benımseyeceği halkın sahipleneceği halka ait bir belediye hizmet binası ve cevresi tasarlanmıstır. Arsada çağdaş kent yaşamıyla ilişki kuran fiziksel ortamlar ve kentin temsil ettiği bi çok simgesel değeri görmek ve tüm bunlarla halkın bütünleşmesi sağlanmıştır.Bu kentsel kotlamalar ön meydandaki 0.00 kotundan başlayarak tüm araziye hakim olmanızı ve ulaşmanızı sağlayan kotlamalardır.Kent dinamiğini içinde barındıran bu kademelerin altından düz ayak girerek direk belediye fonksiyonlarına ulaşabilir, arsanın diğer ucundaki meydana binanın arasında bulunan cam kristalize ışıklıklardan çıkabilirsiniz.

Benzer biçimde yapıda oturduğu zemin kadar Denizli kentine çok boyutlu zenginlikler katacak şekilde tasarlanmıştır. Mimari lekesiyle planda kentsel izleri ve sürekliliği yakalayan yapı cephesiyle ise gerek Denizli iklimi gerek güneş kontorlünü sağlayıp iç mekandaki ışık kontrolü ve algı seviyesini artırarak fonksiyonların daha rahat yerine getirlmesine olanak saglamaktadır. Aydınlık, ferah, çalışanların görüş acılarının kesilmediği ve yapının vaziyette lekesiyle olusturdugu konumun yaratmıs oldugu sokak ve meydanlara hakimiyetini artırmıstır.

İç cephelerdeki screen kentin ve sokaklarının hareketlliliğini ve meydana yönelimi artıracak şekilde; dış cephelerdeki screenler ise binanın dış yüzeylerini sararak yapının bütünsel etkinliğini korumaktadır. Dış secreenlerdeki yatay cam yüzeyler şeffaflığıyla belediyenin kentle olan ilişkisindeki geçirgenliği,cam yüzeylerdeki yansımalar ise kent sokaklarının ve dokusunun bina cephesinde yeniden hayat bulmasını sağlayarak cepheleriyle de çevreyle bütünleşen bir yapı olmasını sağlamaktadır.

Sonuç olarak; mekansal ve tarihsel çerçevede kent ve kentin degerlerinin modernize edilip mimariye katılmasıyla kolay ulaşılabilirlik, "meydana ve halka açılan belediye" anlayışını benımseyen bir mimari benımsenmiştir. Böylece Mimarisi ve kurgusuyla Denizli'nin kültürünü ve tarihini öne cıkaran, halkla iç içe, kentin kimliğiyle ileriye dönük çağdaş ve modern bir belediye hizmet binası tasarlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Denizli
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Satın Alma

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş

Ali Çalışkan

Ahmet Çorapçıoğlu
Yardımcı Mimar(lar)
Gökçe Nazan Gündüz
Utkan Yönter