Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Mansiyon, Antalya Gazipaşa Belediye Hizmet Binası Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

KONUM

Kent ölçeğinde bakıldığında tasarım alanı, merkezin hemen dışında, kentsel dönüşümün ve kent karakterinin yeni oluşmaya başladığı bir bölgede yer almaktadır.

Mersin Antalya Karayolunu kesen Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde, Adalet Sarayı’nın yanındaki parselde planlanan belediye hizmet binası ve ticaret merkezi, yakın çevresini ve mevcut  kent merkezini bütünleştirebilecek , gelişimine katkı sağlayacak bir konumdadır.

Buradan hareketle tasarımın ana kurgusu bir yapı tasarlamak değil,kentin simgesi ve yeni çekim merkezi olacak  kamusal bir alan yaratmak olmuştur.

YERLEŞİM KARARLARI

Parselin bulvara bakan bölümünde merkezden gelen yaya aksı devam ettirilmiş, bina yerleşimi parselin kuzey tarafına(belediye binası) ve adalet sarayı tarafına(başkanlık,ticari birimler) yapılmıştır.

Geriye kalan alan ve bulvara bakan bölümünde ise, açık-yarı açık alan kullanımlarıyla ticari ve sosyal birimler kamusal alan kurgusu içinde planlanmıştır.

KAMUSAL ALAN KURGUSU

Birinci odak noktası olarak kabul edilen kent merkezine yönelme , yaya ve yeşil sürekliliğinin  sağlanması, yaratılan bu yeni odak noktasının kentsel gelişiminin kent merkezi ile bütünleşerek gerçekleşeceği öngörülmüştür .

Bu nedenle yeni planlanan alandaki kentsel düzenleme ve tasarım anlayışının eski dokuya devam ettirilmesi ile özellikle yaya öncelikli bağlantıların sağlanması tasarımda ana hedef olmuştur. Adliye binasının önündeki meydanla birleşilmiş, yeni tasarlanan belediye binasının açık alanlarının düzenlenmesiyle kent ölçeğinde bir kamusal alan yaratılmıştır.

Kentliyi yaya bağlantıları ile oluşturulan meydana ulaştırmak, kent merkezi ile bu yeni odak noktası arasında bağlantı kurmak, böylelikle bölgenin gelişimine katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

FONKSİYONLARIN DAĞILIMI

Kamusal alandan belediye binasına, ticari birimlere, alt zemin kotuna, alt zeminde oluşturulan yeşil avlulardan ise sinema, kreş ve ticari birimlere ulaşım sağlanmıştır.

Böylelikle yaratılan bu meydan sadece yaya geçişini sağlayan bir meydan olmaktan çıkmış, gece- gündüz yaşayan bir alan haline dönüşmüştür. Ticari birimlerin önünde yaratılan meydan ve kamusal alan düzenlemesiyle, ileride çevrede oluşacak ticari işlevlerle ilişki kurması öngörülmüştür. Belediyeye ait birimler giriş kattan itibaren fonksiyonların durumuna göre kompakt olarak bina içine yerleştirilmiştir.

Parselin kuzey tarafındaki blokta belediyeye ait birimler zemin kat, ve 3 normal katta çözülmüştür.

Adalet sarayı tarafındaki blokta zemin ve 1.katta ticari birimler yer almaktadır. Zemindeki ticari birimlere meydan kotundan, 1.kattaki birimlere ise bulvar tarafından meydan ve 1.kat kotunu birbirine bağlayan, basamaklarla ulaşılır. 2.katta başkanlık katında planlanan meclis salonu kamusal alana doğru çıkma yapar.

Meclis salonu; kamusal alana açılan şeffaf bir kütle olarak planlanmıştır. Şeffaf cephesiyle, şeffaf belediye anlayışını yansıtmaktadır.

Alt zemin kotunda sinemalar, kreş, ticari birimler, genel depo, sergi alanı ve makam otoparkı yer almaktadır. 2.bodrum katta genel arşiv ve kapalı otopark yer almaktadır. 3.bodrum katta ise sığınak, teknik alanlar, depo ve kapalı otopark yer almaktadır.

Kapalı otoparklar ile bağlantı ticari birimlere açılan avluya konumlandırılan asansör yardımıyla sağlanmıştır. Bu düşey sirkülasyon elemanı aynı zamanda zemin kata da ulaşır. Asansörü çevreleyen betonarme strüktür, aynı zamanda sahne olarak kullanılan alt zemindeki avluya bir fon oluşturmaktadır. Yapıya ait bloklar ve kamusal alan düzenlemeleri bir örtü altında toplanmıştır.

Bu örtü aynı zamanda açık alanları tanımlı bir mekana dönüştüren bir strüktür olarak tasarlanmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Düşeyde cephede, yatayda çatıda yer alan ahşap güneş kırıcılar ile güneş ışığının kontrolü sağlanmıştır.

Doğal havanın yapı içinde sirkülasyonunun sağlanması ile pasif soğutma yapılması hedeflenmiştir.

Belediye binasının kuzeybatı cephesinde yer alan güneş kırıcı ve tutucu elemanlarla batı güneşinin kontrolü sağlanmıştır.

Yeraltı kaynaklı ısı pompası kullanımı öngörülmüştür.

Yağmur suyunun toplanılarak, yeşil alanların sulanması ve tuvaletlerde kullanılması planlanmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Antalya
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: 2. Mansiyon

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş
Yardımcı Mimar(lar)
Ceren Temel