Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (SN Mimarlık), Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Spor, bireysel veya takım olarak, katılımcıların fiziksel yetenek ve becerilerini geliştiren, sağlığa olumlu etki eden, genellikle rekabetçi fiziksel aktivitelerdir. Spor etkinlikleri, seyircisine de eğlence sağlayan, toplum içinde heyecan yaratan olaylardır. Sporcular ilk çağlardan beri kahraman gibi görülmüş, kentler bugün olduğu gibi spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak için yarışmışlardır.

Lüleburgaz'ın kazanacağı Yüzme Akademisi (LYYA), kentin itibarını arttıracak, spor eğitimi ve müsabakaları için bir merkez olacaktır. Yüzme yarışmalarına da ev sahipliği yapacak olan Akademi, Lüleburgaz'ı temsil edecektir. Bu bağlamda, Akademi de mimarlık ortamında yarışacaktır.

Akademi için verilen çalışma alanı kent merkezine uzak, zengin bir ağaç örtüsüne sahip eğimli bir arazidir. Yüzme Akademisi için kentin özel noktalarından biri seçilmiştir. Alanın konumu, topografyası ve peyzajı, zengin mekânsal kullanımlar içeren bir sportif ve rekreatif alan vaat etmektedir. Projede yer alacak mekânlar, alanın doğal peyzajı ile bütünleşerek kullanım niteliklerini zenginleştirecek yönde ele alınmıştır.

Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi avlu ve yaya hattı ile birbirine bağlanan ana yapı ve açık alanla bütünleşen sosyal birimlerden oluşur. Açık alan kullanımlarını zenginleştirmek ve alanı gece/gündüz kullanılabilir hale getirmek amacıyla dış avlulara satış birimleri ve kafeterya fonksiyonları eklenmiştir. +0.00 (+64.80) kotundaki avlu, açık halk havuzu ve spor alanlarına doğru ilerleyerek bir yaya hattına dönüşür ve yaya aksının iki ucundaki otoparklardan giriş alır, kullanıcıları açık alanlara ve kapalı havuzlara yönlendirir.

Kütle tasarımında arazinin silueti göz önünde bulundurulmuştur. Yaklaşık 20 metre kot farkına sahip arazide, arazinin +64.80 kotundan başlayan yapılaşma, silueti aşmayacak şekilde yatayda ve dinamik bir kesitte geliştirilmiştir. Programdan gelen büyük hacimler, birbirini dengeleyecek şekilde ve arazi eğiminden faydalanarak yerleştirilmiştir. Parçalı çatı tasarımı ve farklı kotlara yerleşimle, büyük hacimlerden gelecek olan kütle etkisinin önüne geçilmiştir.

Koruma sınırları içinde kalanlara ek olarak, arazideki ağaçlar mümkün olduğunca korunarak, arazinin kendinden gelen nitelikli doğal görüntüsü muhafaza edilmiştir. Yıllardır var olan ağaçların etrafında, açık havuzlar ve rekreasyon alanları tasarlanmıştır.

Ana spor mekanlarını içeren yapı, farklı kullanıcılarının rotalarını, mekânsal kurgu ile ayrıştırmaktadır. Olimpik havuz ve su topu havuzunun mekanları, havuz hacimlerinin etrafında, spa ve fizik tedavi merkezi ise halk havuzunun etrafına yerleşmiştir. LYYA yarışmalara ev sahipliği yaptığında ise, seyirci girişi +5.00 kotundaki avludan sağlanacaktır. Tribüne ek mekanlar kendi içlerinden çözülerek, seyircilerin diğer kullanıcılara karışması engellenmiştir.

Geniş açıklık geçilen yapıda, farklı kotlarda çözülen çatı tasarımı, açıklık geçen kirişleri hafifleterek, çatının hantallaşmasını önlemiştir. Çatıdaki kotlama sayesinde oluşan arakesitlerde çatı ışıklıkları yerleştirilmiş, gün ışığının yapıya alınmasıyla, hem daha nitelikli iç mekan, hem de daha sürdürülebilir bir yapı hedeflenmiştir.

Künye
Proje Yeri: Lüleburgaz
Proje Tipi: Diğer Eğitim Yapıları, Sosyal Tesis
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş
Yardımcı Mimar(lar)
Cihat Ömer Akgün
Aybüke Ülküseven