Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (Erkan Erdoğan), Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Tasarım alanı Lüleburgaz tarihi kent merkezine 1km uzaklıkta, kentin batısında konumlanmaktadır. Bu bağlamda tasarım alanının yaya erişilebilirliği önem arz etmektedir. Tasarım alanına ana ve baskın yaya-araç yaklaşımı doğu-batı aksından Edirne Caddesi yönünden olmaktadır. Tasarım alanı topoğrafik verisi ve mevcut yeşil alanı ile zengin açık- yarı açık mekan potansiyellerini barındırmaktadır. Tasarım alanı içerisinde ki korunması gerekli ağaç gurupları ve topoğrafya, yapı kurgusunun ana etmenini oluşturmaktadır. Birden fazla fonksiyonu barındıran program özelinde parçalı bir kitle plastiği tercih edilmiştir. Topoğrafyada farklı kotlara yayılan kütleler, mevcut yeşil dokuyu önemsemekte, yeşil ile açık-yarı açık ilişkiler kurma kaygısı taşımaktadır. Mevcut yeşil doku, parçalı kütlelerin yatayda konumlanacakları yerleri tanımlamaktadır. Bu bağlamda tasarım alanı içerisinde parçalı bir şekilde bulunan yeşil doku içerisine, yapı kütleleri sızmaktadır.

Yapı yeşil ile farklı şekillerde iletişime geçmektedir.

Mevcut yeşil doku etrafında konumlanarak doğal avlu oluşturma.

Kütlelerin bir araya gelerek oluşturabileceği 'yapay' bir avlu yerine, mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak, bu doku etrafında yapılar kurgulanmış, mevcut yeşil doğal bir avluya dönüştürülmüştür.

Mevcut yeşil doku kütle ilişkisi ile ara mekanlar- açık –yarı açık alanlar oluşturma.

Topağrafik verilerin de yardımı ile, yeşil ile farklı perspektiflerden görsel temas sağlama – Vista.

Açık havuz, kafeterya gibi açık- yarı açık mekanlarda yeşili doğal bir klimatik ve görsel bariyer olarak kullanma.

Bu bağlamda yapı, sonradan kendi peyzajını oluşturmak yerine mevcut peyzaja göre yerleşir ve uyar, mevcut yeşil doku ve topoğrafyada yerini alır.

Yaklaşık 20m kot farkını barındıran tasarım alanı farklı fonksiyonları içeren kütlelerin farklı kotlarda konumlanmasına olanak sağlamaktadır. Temel olarak 4 ana birim-kütle olarak ele alınan yapı , halkın sürekli ya da dönemsel kullanımları, sporcu kullanımları ve müsabaka için seyirci kullanımlarına farklı kotlardan ve bağımsız erişime olanak sağlamaktadır. Yaya erişiminin önemsendiği tasarım alanında halkın sürekli kullanımına yönelik halk havuzu-spa ve fizik tedavi merkezi , alanın eğimin düşük olduğu güney yönünde konumlanmıştır. Olimpik ve su topu havuzu kütle plastiği olarak ayrı iki kütle olarak konumlanmış, müsabakalarda seyirci kullanımına yönelik her iki havuzun fuayesi fiziksel ve görsel bağ içerisinde bir bütün olarak ele alınmıştır. Açık havuz ve su eğlenceleri parkının yılın yalnızca belirli döneminde kullanılacağı ve kullanıldığı dönemde yoğun sirkülasyon barındıracağı düşünülmüştür. Bu bağlamda açık havuz yaklaşımı tasarım alanının batısından, bağımsız bir giriş içerecek şekilde kurgulanmıştır.

Yapı plastiği parçalı ancak mekânsal ilişkiler bağlamında bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Yapı programı, zeminle ve yeşille ilişkisini kuvvetlendirmek için olabildiğince yatayda kurgulanmıştır. Yapı temel olarak topoğrafyanın sunduğu 3 farklı kotu kullanmakta , 70.00 – 75.00 ve 80.00 kotlarında farklı girişler sağlamaktadır. Yapının mevcut yeşil doku etrafında konumlanması ile hem zemin, hem de kendi içerisindeki mekânsal algı ve deneyim zenginleşmektedir. Yapı, topoğrafya üzerinde 3 ana havuzun oluşturduğu kütleler ile düşeyde hareket kazanmaktadır. Topoğrafyada ki konumlanması ile sağladığı farklı kotlarda ki farklı girişler ile de yapının davetkar olması amaçlamaktadır. Yeşil ile kurduğu ilişki ile sadece sportif aktiviteler için değil, rekreatif ve sosyal mekan ilişkileri ile de kent için önemli bir noktaı olmayı hedeflemektedir. Bu anlamda kentli için hem gündüz hem de gece yapı algılanabilirliği arttırılmıştır.

Tasarlanan Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi simgesel bir yapı olmayı, davetkarlığı ve kamusallığı ile yeni bir çekim noktası olmayı hedeflemektedir. Bu amaçla yapı mimari dilinde sade formlar ve malzemeler tercih edilmiş, projede brüt beton, cam ve ahşap ağırlıklı olarak kullanılmıştır.

Künye
Proje Yeri: Lüleburgaz
Proje Tipi: Sosyal Tesis, Diğer Eğitim Yapıları
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

Erkan Erdoğan
Yardımcı Mimar(lar)
Mustafa Yıldırım
Okan Türk