Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması

Proje Raporu

Tasarım, işlevsel olarak amacı kadın ve çocuğun barınması, sığınması, sosyalleşmesi olan bir yapının algısal imgesi "çatı" olan formel yapının biçimlenmesi ve mekanları kavraması ilkesine göre şekillenmiştir.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi, birbiriyle ilişkili 3 ana işlevden oluşur. Yapı, tüm işlevleri -tek bir çatı- yada başka bir deyişle –çatı grubu- altında toplar.

İşlevler, mekan hiyerarşisine uygun bir biçimde ardı sıra arsaya yerleşirken, arsaya bitişik yer alan park alanı ile de görsel ve işlevsel ilişki kurar. Ana yoldan (İstasyon Caddesinden) alınan ana yaya girişi doğrultusu alanın en son noktasına kadar kesintisiz devam eder, yer yer birimler arasına girer yer yer parka doğru uzanır. Yaya aksı üzerine doğru uzanan üst katlar altlarında korunaklı yarı açık alanları oluşturur.

Kadın Akademisi Sosyal alanları ana girişe ve ana yola yakın konumlandırılmıştır. Dışarıdan kullanıma olanak sağlar niteliktedir. Kreş ve Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü merkezi bir konumdadır. Otopark alanından da ayrı bir girişi bulunmaktadır. Dış mekan kullanımlarından azami derece yararlanır. Parkla, Açık teraslarla ve Açık çocuk oyun alanı ile doğrudan ilişkilidir. Kadın sığınma evi güvenlik gerekçesi ile sokak kotundan ayrışık olarak üst kotta ve korunaklı olarak çözülmüştür. Kadın sığınma evi, programın diğer alt bileşenleri ile kontrollü bir ilişki kurar.

İşletme ve kullanım kolaylığı açısından her bir alt bileşenin tesisat ve depo hacimleri ayrı ayrı açık alan içinde, sirkülasyondan uzak bir noktada düşünülmüş, zemin koşulları nedeni ile de derin hafriyat ve bodrum kat kullanımı gerektirmeyen bir tasarım prensibi benimsenmiştir.

Yapısal olarak, ekonomik ve kolay inşa edilebilir bir sistem çözümü benimsenmiş, bu doğrultuda düzenli bir aks sistemine yerleşen çelik konstrüksiyon yapı sistemi tasarlanmıştır.

Künye
Proje Tipi: Sosyal Tesis, Anaokulu / Kreş
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş