Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Borusan Neşe Fabrikası Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

Okul öncesi eğitim, sosyal ve duygusal gelişimi destekleyerek, yetişkinlik döneminde kişilerin daha üretici ve verimli olmalarını böylece sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlar.
Bu nedenle bu dönemde çocuğun zihinsel ve bedensel olarak yeterli beslenmesi ve etkileşimde bulunabildiği, onun gelişimini destekleyen bir ortamda bulunması gerekmektedir.

Eğitim mekanları çocukların tüm günlerini geçirdikleri yerlerdir bu nedenle eğitim mekanı mimarisinin çocuklar üzerindeki etkisi büyüktür.

GENEL YERLEŞİM VE MEKAN KURGUSU

Geliştirilmesi istenen model üretilirken alanın konumu ve yönelimi tasarımın çıkış noktalarını oluşturmuştur. Açık ve kapalı mekanların yönlerle olan ilişkisi, birbirleriyle etkileşimi ve işleyişi kreş yapısının kurgusunda esas alınmıştır.

Topoğrafyaya uyumlu, hafif kademelere oturan birim anlayışına dayalı bir tasarım anlayışı benimsenmiştir.

Farklı OSB'lerde yapılacak değişik kapasitelerdeki kreşlerin korelasyonunu sağlamak için birim bazında yapılan planlamaya göre öğrenci sayısı azaldığında grup odası sayısı azaltılarak yerine yeşil bahçeler eklenmesi öngörülmüştür.

İÇ MEKAN OLUŞUMU

Farklı yaş aralıklarına ait grup odaları binada bölgesel olarak ayrılmıştır.

3-6 yaş grup odaları girişe ve parka bakan cephelerde yer alır ve uygun yön olan güneydoğuya yönlendirilmiştir. Önlerinde yer alan ahşap teraslarla çocukların dış mekanla ilişki kurması sağlanmıştır.
0-2 yaş grup odaları daha kontrollü olacak şekilde binanın tam ortasında kalan ortak alan etrafına, önlerinde yer alan iç avlulara açılacak şekilde konumlandırılmıştır.
Çocukların günlerinin büyük bir bölümünü geçirdikleri grup odaları ön cephelerinden gün boyu doğal ışık alacak şekilde planlanmıştır.
Tüm grup odalarının ara katlarında kendilerine ait uyku odaları çözümlenmiştir.

Çok amaçlı toplanma alanı ortada kolay ulaşılabilen bir noktada konumlandırılmıştır. Avlulara bakan cepheleri şeffaflaştırılarak doğal yoldan hava ve ışık alması amaçlanmıştır. İçinde yer alan anfi düzenindeki kot farklarıyla gerektiğinde etkinliklerin sahnelenmesine ve izlenmesine olanak vermektedir. Aynı zamanda çok merkezi bir lokasyonda yer aldığı için teneffüshane ve yemek alanı olarak kullanıma da imkan vermektedir.

Yol cephesine bakan giriş alanının solunda yönetim ve onunla ilişkili birimler iki katlı olarak planlanmıştır. Bu alanın altında, bodrum katta ise teknik birimler ve personel alanları yer almaktadır.

Kütüphane, atölye ve müzik odası dış cephelere bakan köşelerde, ana sirkülasyon alanından herkesin kolay ulaşabileceği noktalarda planlanmıştır. Kütüphane biriminin kendi içinden ulaşılan bir ara katı da mevcuttur.

CEPHE

Güneş Hareketlerine Göre Cephede Geçirgenlik Miktarı

Özellikle Güney ve Batı cephelerinde cephede kullanılan düşey metal kırıcı elemanlar daha yoğun kullanılarak ısı ve ışığa karşı koruma yapılması amaçlanmıştır.

Doğal Havalandırma

Mümkün olduğunca doğal havalandırmanın kullanıldığı projede, yeterli taze hava sirkülasyonunu sağlamak için gerektiğinde mekanik havalandırma da kullanılmaktadır, fakat gereksiz enerji harcamamak için tam teşekküllü iklimlendirmeden özellikle kaçınılacaktır.

ÇATI

Atrium Boşlukları ve Çatı Örtüleri

Atrium boşluğu aydınlık, rahat ve enerji açısından tasarruflu bir iç mekan olarak tasarlanmıştır. Bu mekanın içindeki iklimlendirmeyi optimize etmek için doğal hava sirkülasyonu aktif olarak 'baca etkisi' yaratılarak sağlanmıştır.

Yeşil Teraslar

Açık ve yeşil teraslarda çimen yerine minimum su tüketen ve ince toprak tabakası içinde yaşayabilen bitkiler kullanılacaktır.

Yağmur Suyu Toplama

Çatı ve teraslardan toplanan yağmur suyu bodrum kattaki su depolarında tekrar değerlendirilerek yeşil alanların sulanmasında veya tuvaletlerde kullanılabilecek şekilde öngörülmüştür. Böylece kurak iklim bölgelerinde görülen eski sarnıç fikri gibi, sert zeminlere yağan sular harcanmamış olur.

Ağaçlandırma ve Gölgelendirme

Bu sıcak ve kurak iklimde dış mekan kullanımının arttırabilmek ve doğal gölgelendirme sağlanması için yoğun ağaçlandırma yapılmıştır.

Künye
Proje Tipi: Anaokulu / Kreş
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: Borusan Holding
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Arsa Alanı: 4.857 m2
Toplam İnşaat Alanı: 1.500 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş
Yardımcı Mimar(lar)
Birce Kozanlı