Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Proje raporu:

Türkiye'nin sanayi ve kıyı kenti Kocaeli.

Kocaeli'nin merkez ilçesi, şehrin kalbi İzmit.

Konum-Bağlam-Veri

İzmit merkez kıyı şeridinin dönüştürülmesi projesi.

Kent yaşayan bir organizmaysa kamusal alan da tüm güne yayılmış bir kentsel yaşam alanıdır.
Kentsel alanlar uzun vadede toplumsal kültüre ve kimliğe yön verir.Kentsel alanda dönüşüm kentin makro formuna etki eder.

Kavram-Tasarım-Mekan

Amaç; kıyı ile kent arasında iletişimi sağlayan ve aynı zamanda kentin kayıp mekanlarına karşılık bir rezerv alanı oluşturacak kamusal mekanlar yaratmak, kentin gelişimine yön verecek bir gelişim odağı oluşturulmak istenmiştir.

Mevcut durumu ile işlev ve fiziksel bütünlüğe sahip olmaktan uzak olan alanı kentlilerin gereksinimlerine daha iyi cevap verebilecek, günlük hayatın stresinden uzaklaşıp, doğa ile bütünleşebilecekleri bir kentsel alan olarak tasarlamak hedef alınmıştır.

Alanın batı ucundaki kıyı şeridinde Seka parkın devamındaki noktada deniz üzerine uzanan ahşap iskeleler, devamında su sporları merkezi marina ve vapur iskelesi yer almaktadır.

Kent parkının merkez ile bağlantı kurduğu noktada bir kent meydanı yaratılmış, denizi içeriye alarak yaratılan yapay kıyılarla kıyı kullanımı arttırılmış ve kentin içine alınmıştır. Üzerlerindeki adalarla kamusal yeşil alan kullanımı arttırılmış, rekreatif spor alanları yaratılmıştır.

Alanın merkezinde program dahilinde öngörülen kapalı spor salonu ve kapalı yüzme havuzu, kültür ve kongre merkezi ve tasarım ve teknoloji fuarı binaları alan genelinde oluşturulan yeşil alan ağırlıklı tasarım konseptine uygun olarak tasarlanmıştır. Bu binalara hizmet edecek açık otoparklar alanın dış çeperine yerleştirilmiştir. Oluşturulan diğer iki otopark alanı da açık hava gösteri alanı ve yeme içme mekanlarına hizmet edecek konumda yer almaktadır.

Kamusal alanın fiziksel tasarımı yapılırken yeşil alan kullanımı maksimum düzeyde tutulmuş, otopark vb. gibi kayıp alanlar alanın dış çeperlerine yerleştirilmiş, yaya odaklı planlama esas alınmıştır. Alan içinde bir ring oluşturacak şekilde sirküle olan ana yaya aksı farklı fonksiyonlar ve fiziksel mekanlar arası bağlayıcı bir rol üstlenir. Sulak alan içinde yaratılan doğa onarım bilgi bahçeleri adacıkları ana karaya ahşap yaya köprüleri ile bağlanır. Bağlandığı noktada yaratılan bitki koleksiyon parkı ziyaretçilerin gezinti yapabilecekleri ve doğa ile ilgili deneyim edinebilecekleri fiziksel bir ortam oluşturur.

Açık hava etkinlik platformu ve açık hava sineması yeşil dokuya ve denize yönelen bir noktada konumlandırılmıştır.

Ana yaya aksı ile alan çeperi arasında kalan yeşil zemin yükseltilerek oluşturulan kabukların altı ticari birimler olarak değerlendirilmiş, yerel ekonomiye ait dinamiklerin harekete geçmesi hedeflenerek fiziksel ve sosyal açılardan çöküntü sürecine girmiş kentsel alanların kente kazandırılması hedeflenmiştir.
Alanın güney ucunda kıyı bandında yeme içme mekanları, iç kısımda ise yapay gölet çevresinde piknik alanları yaratılmıştır.

Künye
Proje Yeri: Kocaeli (İzmit)
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Proje Başlangıç Yılı: 2010
Proje Bitiş Yılı: 2010
Arsa Alanı: 166 ha

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş
Yardımcı Mimar(lar)
Enes Yücepur