Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Kentleşmenin hızlı boyutlara ulaşması konut ihtiyacının niceliksel ve rant elde etmeye yönelik bir yaklaşımla değerlendirilmesine yol açmaktadır. Konut açığının karşılanması için yeni konut alanları oluşturulması ya da süratle yapılan kentsel yenilemeler sonucunda kalite, mekan gibi unsurlar açısından niteliksiz konutlar ve konut bölgeleri ortaya çıkmaktadır.

Alışılagelmiş yaklaşımla ele alındığında talep edilen yoğun konut programı alana çok sayıda ve sıkışık bir yerleşimle çok sayıda konut bloğunun yerleştirilmesi ile mümkün olabilmektedir.

Yapının tasarlanacağı alana özgün olması anlayışından uzak, blokların yapı adasına yerleştirilmesi ile elde edilen konut bölgesi mantığı yerine kimlikli bir yaşam alanı yaratacak bir konsept arayışına girilmiştir. Konut birimi tasarlanırken ele alınan mekânsal kaygıların yapı ve yapı adası ölçeğinde de değerlendirilmesi yaklaşımından yola çıkılarak bir tasarım konsepti oluşturulmuştur.

Mekan kavramının konut birimi ölçeğinden, kentsel ölçekte konut alanının geneline yayılması tasarımın genel fikrini oluşturmaktadır. Yapı adasında talep edilen ihtiyacı karşılayacak birimlerin bir araya gelmesinden oluşan yapı blokları sadece konut ihtiyacını karşılayan, buna karşılık tasarım alanını, yapı adasını kimliksizleştiren bir yaklaşımdır. Bireyler için mekan yaratırken kentsel açıdan bir mekansızlaştırma söz konusudur.

Kentsel mekansızlaşma sorunu avlular, ortak yaşam alanları, sosyal odaklar, değişik karakterde peyzaj alanları yaratılarak çözülmeye çalışılmıştır. Bu sorunsaldan yola çıkarak tüm arsa genelinde hareket eden bir kabuk yapı altında ihtiyaç duyulan konut programı yerleştirilmiş, bu yapının kavradığı açık alanlar ile kentle bütünleşen yaşam avluları yaratılmıştır. Yapıda açılan boşluklar ile tüm bu avlular zemin kotundan birbiri ile ilişkilendirilmiştir. Bu boşluklar zemin kotunda kentsel geçiş ve ilişkileri sağlarken, üst kotlarda bahçe, kat bahçesi, teras bahçesi gibi ortak kullanım alanlarını oluşturur.

Arsa içinde mevcut olan korunacak yapılarının olduğu bölgeyi meydanlaştıran, fakat aynı zamanda tasarımın içine dahil eden bir yerleşim söz konusudur.

Tuğsavul Caddesine paralel konumlanan, yer yer kesintiye uğrayan lineer bloğun caddeye bakan tarafında ticari birimler, iç avluya bakan cephesinde konut birimleri planlanmıştır.

Üst katlardaki konut birimlerinin yaşam alanları orta avlulara ve doğuya yönlenmiştir.

Arsanın dar kenarına paralel konumlandırılan tüm blokların yaşam alanları ise güneye bakacak şekilde planlanmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Çanakkale
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu, Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Peyzaj Mimarlığı: Gülsev Kapucu

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş