Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Ytong Semt Kültür ve Sosyal Etkinlik Evi Ulusal Mimari Fikir Yarışması

Mimari proje raporu:

Tasarım, yarışma şartnamesinde "veri" olarak sunulan yarışma alanının gerçek bir yer olmamasından yola çıkılarak "hiçbir yer" ya da "her yer" olabilme problematiğini ele almış ve yerleşim kararları bu "veri" ışığında şekillendirilmiştir.

Tasarım alanı, kısa kenarlarından biri "deniz", diğeri "taşıt ve yaya yolu" ile ilişkili 180 mt x 80 mt ebatlarında dikdörtgen bir arsadır. Yapılaşma alanı, denize 100 mt çekme mesafesinde, 70 mt x 70 mt lik kare formdadır. Alan içine planlanması istenilen kapalı alan yada alanlar verilen ihtiyaç programı doğrultusunda aşağıdaki ana kararlar ile ele alınmıştır.

1 - Yapılaşma alanı içinde ele alınacak "kapalı alanlar"ın yol (kara) tarafından gelecek kullanıcıları "toplayıcı", "içine alıcı" ve hem iç mekanlardan, hem dış mekan bağlantılarıyla deniz tarafındaki "kamusal açık alanlar"la ilişkilendirme yetisine sahip olması

2 - Yaratılan "kapalı alanlar"ın formel olarak belirli rasyonel kalıplaşmış formların bir araya getirilip arsaya yerleştirilmesi ile değil, zemin düzleminin uzantısı niteliğinde yapısal bir form olarak mekanlaşması

3 - Yapının ana fonksiyonunu oluşturan çok amaçlı kapalı etkinlik salonunun, merkeze yerleşmesi. Diğer fonksiyonlar ve destekleyici birimlerin onun etrafında şekillenmesi.

4 – Toplanma alanı, sanatsal kültürel faaliyet-üretim alanları ile yönetim, ortak alanlar ve destek mekanlarının birbirinden ayrışması

5- Üretim ve kültürel faaliyet alanlarının esnek bir yapıda olması ve farklı kullanımlara da imkan verebilmesi. Aynı zamanda açık alanlar ile de etkileşimde olması.

Tüm bu kararlar ışığında tasarımda oluşturulan unsurlar ve mekansal kullanımları şu şekilde detaylandırabiliriz

Yönlendirici ve Ayrıcı "Duvar"
Arsaya diyagonal şekilde yerleştirilen duvar, insanları girişe yönlendirirken çatıyı yükseltir, sabitler, fonksiyonları birbirinden ayırır. Duvarın bir tarafında ana etkinlik salonu, seminer odaları, işlikler ve bunların yardımcı mahalleri yer alırken, duvarın diğer tarafında fuaye, giriş holü, sergi, satış birimi gibi ortak kullanım alanları yer alır. Üst katta
ise yönetim ofisleri, toplantı odası, danışmanlık birimi ve eğitmen odaları bulunmaktadır.

Zemin kotunun duvar vasıtasıyla yükseltilmesi ile "kabuk-yapı" oluşur. Kabuk-yapının sıfır (0.00) kotu ile arasında kalan ara kesiti mekan oluşumu için kullanılmıştır.

- Kamusal Alan
Topoğrafyanın yükseltilmesiyle oluşan "kabuk-yapı" geçirgen özelliktedir. İçindeki boşluk ile yaratılan "pasaj" ile kara tarafından yaya olarak gelen kullanıcıların deniz tarafına doğru geçişine imkan verir. Alanın deniz tarafında yaratılan kamusal rekreasyon alanına, kullanıcıların bina içine girme zorunluluğu olmaksızın ulaşmalarını ve bu alanda yaratılan rekreatif alanı kullanmalarını sağlar.

- Mekanların Module Edilmesi
70m x 70m lik kare formlu alanın geometrik merkezine yerleşen yapı, yüksekliği 5molan eşkenar üçgen formlu modüllerden meydana gelir. Modüllerin oluşturduğu ana yapı merkez nokta etrafında 15 derecelik açı ile döndürülerek tam konumunu bulur. Bu rotasyon ile güney ve güneybatı yönünden gelecek rahatsız edici güneş ışığının etkilendiği cephe yüzeyleri minimalize edilir.

- Toplanma
Çok maksatlı kullanıma müsait ana etkinlik salonu farklı yerleşim ve tefrişleme düzenleri ile konferans, konser, gösteri, sergi, tiyatro, tören, düğün, toplu yemek gibi farklı kullanımlara imkan verebilecek nitelikte tasarlanmış, hem iç mekanlar ile hem de dış mekan kullanımları ile ilişkilendirilmiştir.

- Farklı yerlere uygulanabilirlik

Giriş meydanı – Semt Evi - Açık Etkinlik Alanı - Açık Rekreasyon Alanları diziliminden oluşan yerleşke düzeni benzer özelliklerde ve boyutlarda farklı arsalarda da uygulanabilir niteliktedir.

Künye
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: Türk Ytong Sanayi AŞ
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Arsa Alanı: 4,900 m2
Toplam İnşaat Alanı: 920 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş