Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, İstanbul-Kayabaşı Bölgesi için Konut Tasarımı Ulusal Mimari Fikir Proje Yarışması

Proje raporu:

İstanbul'un Avrupa yakasında, kent merkezinin kuzeybatısında, kentin mücavir alanında yer alan Kayabaşı Bölgesi yoğun nüfuslu iskan ve ticaret alanlarına yakınlığıyla, ana ulaşım akslarına bağlanma olanağıyla önemli bir bölge haline gelmiştir. Kayabaşı Bölgesi'nin Başakşehir toplu konut alanının hemen sınırında bulunması ve bölge arazilerinin büyük çoğunluğunun atıl durumda olmasından dolayı bu bölgede oluşturulacak yeni Yaşam Merkezinin ilk adımı olacak 'konut tasarımı' bölgenin atıl durumda kalmasından dolayı oluşan gecekondulaşma tehlikesine karşı önemli bir çözüm olduğu düşünülmektedir.

Projenin ana amacı mevcut olanaklar çerçevesinde, konut üretim hedefleri ve maliyetlerini dikkate alarak çeşitlilik sağlamakla birlikte, yarışma alanının da içinde bulunduğu Kayabaşı Bölgesinde oluşturulması planlanan yeni yaşam alanlar ının yaratılmasında bir başlangıç noktası oluşturmaktır.

Güneşten maksimum fayda sağlamak amacıyla binalar kuzeydoğu güneybatı eksenine paralel yerleştirilmiştir. Bu sayede bloklardaki tüm konutlar güneşten optimum düzeyde faydalanabilmektedir.

Yarışma alanın eğimli topoğrafik özelliği nedeniyle binalar araziye teraslamalar ile yerleştirilmiştir.

Binaların yapım sistemi Tünel Kalıptır. Taşıyıcı aks sistemi tünel kalıp ölçüleri baz alınarak oluşturulmuştur.
Yapı tiplerinin oluşturulmasında tasarlanması istenen 5 adanın ve bunlar içindeki bölümlerin emsal katsayılarından yola çıkılmıştır.
Bu katsayılar alanın genelinde düşük yoğunluk, orta yoğunluk ve yüksek yoğunluk olmak üzere 3 farklı yoğunlukta yapılaşmaya yön vermiştir.
Düşük yoğunluklu emsale (E:0,75) sahip olan Ada 2 ve Ada 1 in aynı emsaldeki bölümünde 4+1 dairelerin bulunduğu alçak katlı bloklar yer almaktadır.

Blok tip 1 olarak adlandırılan yapılar 5 kattan ve her katta 2 adet konuttan oluşmaktadır. Kat holünde ve konut içindeki dolaşım alanları minimum boyutlardadır. Islak hacimler aynı hat üzerinde gruplanmış, faydalı alanlar maksimum düzeyde kullanılmıştır.

İkinci bir grup konut tiplemesine ise emsal katsayısı orta yoğun olan ( E : 1,35 )
Ada 3 ün konut bölgesi, Ada 1 ve Ada 5 in aynı emsaldeki bölümlerinde gidilmiştir. Blok tip 2, 3 ve 4 olarak adlandırılan bu konutlar orta yüksek yapı grubundadır.

Blok tip 2 11 katlıdır ve her katta 2 farklı tipte 3+1 olmak üzere toplam 4 adet daire mevcuttur.

3 nolu blok tipi 9 kat yüksekliğinde ve katlarda farklı tiplerde ikişer adet 3+1 ve 2+1 olmak üzere toplamda 4 adet daire yer alır.

Bu gruptaki 4 nolu blok tipinde kat bazında yine 4 adet daire yer alır. Bunlar iki farklı tipte 2+1 dairelerdir.3 nolu blok gibi 9 kattan oluşur.

İki yan cephesi sağır olan blok 4 bir yan cephesi sağır, bir yan cepheli iki adet blok 3 ü arasına girerek üçlü bloğu oluşturur. İki adet blok 3 ün sağır yan cephelerinden birleşmesiyle de ikili blok grubu oluşur.

Yüksek blok tipleri emsalin en yoğun olduğu ( E:1,70) Ada 4 ve Ada 5 in aynı emsaldeki bölümünde planlanmıştır.

5 nolu blok 15 katlıdır ve katlarda ikişer adet aynı tipte 2+1 ve 3+1 daireler yer alır.

Blok 6 da ise şartnamede belirtilen kullanıcı özellikleri göz önünde bulundurularak sadece 1+1 dairelerden oluşmuştur ve 16 kat yüksekliğindedir. Blokta iki farklı tipte daire mevcuttur. Her katta bir tipten 4 adet diğer tipten 2 adet olmak üzere toplamda 6 daire vardır.

Tasarlanan binalarda enerji korunumu için binaların doğru yerleştirilmesine ve yönlendirilmesine önem verilmiştir. Hakim rüzgar yönüne geniş cephe vermeyen bir yerleşim sağlanmıştır. Bu yerleşim aynı zamanda gün ışığından maksimum yararlanmayı amaçlamaktadır. Binalarda yağmur suyunun yeniden kullanılması için çatılarda yağmur suyu toplama sistemleri oluşturulmuş. Toplanan yağmur suları binalarda kullanım suyuna dönüştürülmektedir. Bu sayede %30 oranında su tasarrufu sağlanması planlanmaktadır.

Binaların ısıtma soğutma sistemlerine takviye için pasif solar sistemler düşünülmüştür.

Binalarda ısı tasarrufu için binaların kuzeye bakan kısımlarında dar cepheler, güneye bakan kısımlarında ise geniş açıklıklar bırakılmıştır.

Binalarda kuzey-güney yönlü açılımlar yaparak çift yönlü doğal havalandırma sağlanmıştır.

Bina çatılarına konumlandırılacak güneş panelleri ile yapıların enerji tasarrufuna katkı sağlanmıştır.

Alan içinde bazı yerlerde yer altına konumlandırılan ısı pompaları kullanılarak toprak ve su kaynaklı ısı pompaları kullanılarak ısıtma – soğutma ve sıcak kullanım suyu elde edilmesi öngörülmüştür.

Künye
Proje Yeri: Beyoğlu, İstanbul
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü
Proje Başlangıç Yılı: 2009
Toplam İnşaat Alanı: 293.252 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş

Ahmet Çorapçıoğlu

Ali Çalışkan