Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Satın Alma (NİTA), Sivas Kızılırmak Köprüsü Yarışması

PROJE RAPORU

Sivas Kızılırmak nehri üzerinde köprü tasarlarken ana kaygı kentin kültürel ve tarihi zenginliklerini hissettirmek olmuştur. Kente simge bir yapı kazandırmak hedeflenirken Sivas'ı Malatya üzerinden Güneydoğu Anadolu'ya ve oradan da Bağdat'a bağlayan eski Bağdat Yolu üzerinde bulunan tarihi Eğri Köprü ve Kesik Köprü referans olmuştur. Bu tarihi köprülere atıfta bulunularak onlardan edinilen yapısal çıkarımlarla kentin kıyı bandına akılda kalıcı silüet veren, modernize kemerli bir köprü tasarlanmıştır. Eski köprü mimarisinin çağdaş bir yorumu ve Sivas'ın Kültürel Zenginliği'ne vurgu yapılarak günümüz ihtayaçlarına karşılık verecek ve Sivas için kent simgesi olabilecek bir köprü tasarımı hedeflenmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın Kızılırmak Nehri'nden geçtiği noktada konumlanan köprüde ana amaç kent dışında kalan Cumhuriyet Universitesi kampusunu Sivas Kent Merkezine bağlamaktır.

Köprü; nehirden yaklaşık 70 m önce yükselerek Kızılırmak Nehri çevresinde oluşturulacak rekreatif alanların sürekliliğinin bulvar ile kesilmemesi, köprü altından geçiş sağlanması amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda kentlinin ve üniversitelinin paylaşım içinde olabileceği üniversiteyi kente dahil etme adına bir aks tasarlanmıştır. Sosyal yaşamın zenginleştirilmesi hedeflenirken bu aks üzerinde kentlinin ve üniversitelinin vakit geçirebileceği alanlar tasarlanmıştır. Seyir terasları, bisiklet yolları, yaya yolları, balık tutma, oturma alanlarının yer aldığı rekreatif bir alan tasarlanmıştır. Bu alanın aktif olarak sürekli kullanılması hedeflenmiştir.

Orta aksta raylı sistem konumlandırılırken, raylı sistemin sağında (gidiş) ve solunda (geliş) olmak üzere 3 şeritli araç yolu kurgulanmıştır. Araç yollarının dış hizasından yaklaşık 1m aşağı kotta bisiklet yolu tasarlanmış, bisiklet ve yaya yollarını ayırmak hedeflenmiştir. Bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek için kent merkezi ve üniversite aksında da devam eden bisiklet yolu önerilmektedir. Bisiklet yolunun araç yolundan aşağı kotta konumlanması, kullanıcıların araçların oluşturduğu gürültü ve hava kirliliğinden daha az etkinlenmesini sağlamak içindir. 3m lik bisiklet yolu aksının yanında seyir alanı konumlanmaktadır. Bu alan bisiklet ve yaya trafigini birbirinden ayırırken aynı zamanda seyir teraslarına olanak vermektedir. Bu teraslanmadan ötürü yaya yolu 1m aşağıda konumlanmaktadır. Böylelikle yayalar araçların oluşturacağı ses ve hava kirliliğinden sıyrılacaktır.

Köprü üzerinde yer yer bisiklet park noktaları oluşturulmuştur. Bisiklet kullanıcalarının köprü üzerinde duraklayıp vakit geçirebilmeleri hedeflenmiştir.

Yaya bandı üzerinde balık tutma noktaları oluşturulmuştur.

Yaya yolu ayrıca üst geçit ile araç yolunun karşı aksına bağlanabilmektedir. Bu köprüler yapıda kemerleri oluştururken ayakları üzerine de yaya yolu oturmaktadır.

Yaya köprülerini tasarlamaktaki ana amaç yayaların doğu-batı yönünde de sirkülasyon yapabilmeleri, Kızılırmak nehrini ve yenilenecek olan nehir kenarını farklı perspektiflerden deneyimlemelerine imkan sağlayabilmek olmuştur. Aynı zamanda bu karşıya geçiş kemerleri sistemin stabilitesini arttıran birer yapı elemanlarıdır. Yaya köprü basamakları yer yer oturma elemanlarına dönüşürken kullanıcılara çeşitli Vista açıları sunmaktadır. Kızılırmak böylelikle farklı kotlardan deneyimlenebilecektir.

Köprü ayaklarının toprağa değdiği noktada yer alan seyir yamaçları ise Sivas Kızılırmak Köprü Aks'ının sadece Kent Merkezi ve Cumhuriyet Universitesi arasında çalışmayarak; hazırlanacak yeni proje ile köprü civarındaki rekreatif alanlara ulaşımı kolaylaştıracaktır.

Künye
Proje Yeri: Sivas
Proje Tipi: Köprü
Proje Tipi Grubu: Satın Alma
Danışman: Berk Erkaya

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Serdar Kızıltaş

Zeynep Melike Atay Kızıltaş