Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Mansiyon (Melike Altınışık Architects), Sivas Kızılırmak Köprüsü Yarışması

PROJE RAPORU

MİMARİ KONSEPT

KENTSEL DURUM

Sivas kentinin fiziksel dokusunu tanımlayan biçimsel ve yapısal öğelerin bir araya geliş koşulları ile ; dokudaki oluşum, dönüşüm ve başkalaşıma neden olan süreçlerle ve aktörlerle oluşan kent morfolojisi birincil incelenmesi gereken başlık görevindedir. Bu başkalaşımların bir bütün halinde okunabilir kılınması ve birbirlerine entegrasyonunun sağlanması amacıyla ; Sivas'da bir doğal sınır olarak var olan Kızılırmak'ın , aynı zamanda farklı dokuları bir araya getirebilme potansiyelini şehir organizasyonunda barındırmaktadır.

Sivas mekân ve yapı tipleri, kentsel formun oluşum ve değişim biçimi ile tarihsel evrimi, mimari tipoloji, algı-kent formu ilişkisi açısından incelendiğinde, Eğitim ve Şehir merkezi olmak üzere iki odak noktasını birleştirecek olan Bulvar'ın şehrin can damarı olması göz önünde bulundurulduğunda, bulvarın yeşil bir kent koridoru olarak öngörülmesi kaçınılmazdır.

Ulaşımı organize edecek olan bu aks boyunca entegre edilen aktif yeşil alanlar köprünün kuzeyinde ve doğusunda Kızılırmak'ın kente hayat veren su döngüsünden beslenecektir. Kentli ve Sivas'ın genç nüfusunun kaynağı olan öğrenci , yaya ve araç trafiği akışının ; sağlanacağı bulvarda yeşil alanları ve genç nüfusu bir araya getiren aktivitelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bulvar boyunca Kızılırmak kıyısında rekreatif aktivite potansiyelinin maksimum düzeye ulaşması köprünün yalnızca bir mimari yapı olarak tasarlanmasının önüne geçmektedir. Bu minvalde, Kızılırmak köprüsü kentin her yaştan ve kesiminden bireyi için odak noktası olabilecek özelliklerle donatılmalıdır.

KENTSEL ÖLÇEKTE TASARIM KRİTERLERİ

Yakın gelecekte Kızılırmak köprüsü için kurgulanan Üst Tema, Sivas kenti için Yeşil Alan, Spor, ve Kültürel Faaliyetler'i biraraya getiren, organik yapıda bir ulaşım aksının hayata geçirilmesidir.

Yeşil Kent Koridoru

Kızılırmak kuzey ve doğusundaki bulvar boyunca daralıp genişleyen fakat devamlılığından ödün vermeyen bitkisel alanlarla çevrelenmiş bisiklet ve yaya yolları ekolojik bir kent hayatını teşvik ederek yeşil bir Kent Koridoru oluşturulması , projenin başlıca önerilerinden biridir.

Bulvarla bütünleşik yapıdaki Köprü tasarımında dikkat edilen özellikler, farklı kentsel dokuları akışkan ve organik bir tasarım dili yaklaşımı ile planda ve kesitte uyum sağlanması, kendi içlerinde ortak tasarım dili oluşturulması, topoğrafyaya uyum; ve Kızılırmak'ın, bulvarla olan görsel sürekliliğinin hafif strüktürlerle aşılarak sağlanmasıdır. Bu anlamda, iki bağlantıda da form ile strüktür birbiri ile içiçe geçer, beton strüktür kütlesel formu ifade eder.

Köprü, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Boyunca iki önemli odak noktası olan Üniversite ile şehir merkezini birbirine bağlayacaktır. 250 metre boyunda yaklaşık 115 m açıklığı ortada bir ayak ile geçen, min 45 ve max 55 metre enindeki köprünün merkezinde Yapı Kızılırmak aksının görsel
deneyiminde süreklilik sağlar.

Köprü planlamasında merkezde tramway (8m) olmak üzere, her iki yönde de üç şerit (10.5m) araç trafiği, 3.5 metrelik bisiklet yolu, 5 metreden 2 m yaya – 3m oturma alanı – 2.5m yaya yolu olacak şekilde dallanan bir yaya yolu bulunmaktadır. Bisiklet yolu 1 metre genişliğindeki yeşil bant ile birbirinden ayrılırken, yaya aksındaki yeşil aks köprü başlangıcında kaybolurken köprü ortasında tekrar ortaya çıkarak oturma alanı üstüne doğal bir gölgelik alan oluşturmaktadır.

Karadan %4 eğim ile 250m boyunca 12.5 m yükselen bu köprü içinde barındırdığı işlevlerin katmanlanarak biraraya gelen yapısal kurgusudan ortaya çıkan topoğrafyaya uyumlu bir tasarım dili oluşturmaktadırlar.

Bakı Terasları

Köprü giriş çıkışlarında genişleyip daralarak dış bükey platformlardan oluşan Bakı Terasları , köprünün Kızılırmak'ın farklı noktalarının seyir anlamında deneyimlenmesine imkan vererek aynı zamanda alternatif dinlenme alanları sunmaları nedeniyle projenin önemli bir bileşeni oldukları öngörülmüştür.

Künye
Proje Yeri: Sivas
Proje Tipi: Köprü
Proje Tipi Grubu: 1. Mansiyon
Mimari Proje Ekibi: Erenalp Saltık, İrem Coşkun, Eda Tekirli, Gizem Fidan, Nursen Gümüşsoy, Melih Altınışık
Danışman: Uğur Seymen

Pin It
Mimar

Melike Altınışık