Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Ödül, Çamlıca Tepesi TV Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarışması

Mimari Proje Raporu:

Mimari Konsept

İstanbul''un en yüksek noktalarından biri olan Çamlıca tepesinde yer alan ve Türkiye''nin çağdaş sembolünü formundaki özgünlük ile dünyaya sunan bu TV ve Radyo Kulesi tasarımı monolotik, ebedi ve akışkan olma gibi 3 temel faktörü bir araya getirerek yeni bir simge ortaya sunmaktadır. Zamansız olma kavramına dayalı modern yapısı, estetik tasarımı ve ikonik yapısı, doğaya ve kente entegre olmuş tasarımı bu kuleyi benzersiz kılmaktadır.

Kule formunun tasarımının ortaya çıkışında :

Strüktürel Konsept

Çamlıca Tepesi''nde doğal güzelliklerin içinden dinamik ve organik bir form olarak yükselen monolotik bir struktur tasarımı öngörülmüştür. Bu tasarımda Osmanlı''dan bu yana Türkler için önemli bir simge haline gelen ''''LALE'''' metaforundan etkilenilmiştir.

Kulenin ana saftı kulenin ''''köklerini'''' temsil eden taşıyıcı ve aynı zamanda besleyici bir gövde görevi görür.Güneşe doğru yükseldikçe şekillenen henüz açmamış bir Lale tomurcuğu gibidir. Zemin ve Bodrum Katta bir bitkinin kökleri gibi zemin ile struktürel bağ kurmakta ve aynı zamanda çevre topoğrafya ile bütünleşmesini sağlamaktadır.

Kule, bütününde kabuk oluşturan mega bir saft olarak tasarlanmıştır.

Formun Şekillenmesi

Kulenin görsel estetiğinin tasarımında Çamlıca Tepesi, yarışma alanı ve kule üçlüsünün bir bütün olarak ele alınmasının yanısıra daha büyük ölçekte İstanbul''un kendisi gerek kültürel bağlamda olsun gerekse coğrafi konumu gereği Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir yerde bulunması tasarımda çok önemli rol oynamıştır.

Çamlıca tepesi üzerinde deniz seviyesinden 240m yükseklikten 340m yükselen bu TV ve Radyo Kulesinde zeminden 145m yükseklikte yer alan Gözlem Platformu monolotik kabuğu asya kıtasına doğru deforme ederken +181 kötunda yer alan Restaurant ise Avrupa yakasına doğru deforme etmektedir.

Giriş kötündan başlayıp antenlerin olduğu kota kadar yükselen ve ana kabuğun iki yanında yer alan Panorama Asansörleri bu monolotik gövdeyi hem besleyen hemde ikiye ayıran mimarı elemanlardır. Adeta İstanbul Boğazının Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırıp aynı zamanda onları ayrılmaz bir bütün yapması gibi önemli metaforik bir rol oynamaktadır. Kulede yer alan bu Panorama asansörleri ziyaretçileri 145m boyunca yükselen kesintisiz bir yanda tarihi yarımadaya diğer yanda Karadeniz kıyılarına kadar uzanan bir yolguluga çıkarmaktadırlar.

Yapının Tanımı

Yer: Çamlıca Tepesi

Kule Yüksekliği: 340 m

Toplam İnşa Alanı: 6000 m2

Arsa Alanı: 14000 m2

Toplam: 1220764 m2

Dünyada en yüksek binalar arasında 20. sırada yer alacaktır.

Yakın Çevre Tasarımı

Çamlıca Tepesi''nde yer alan parkları, yeşil alanları ve köşkleri, doğal bitki örtüsünü koruyan var olan topografik yapıdan faydalanılarak yapılacak olan bir öneri sunulmuştur.

  • 122.764 m2''lik Alana 3 ana noktadan giriş sağlanmaktadır.
  • Alanda ancak yaya ulaşımına izin verilmektedir. Uzak mesafelere shuttle servisi düzenlenecektir.
  • Çamlıca tepesi mevcut parklarındaki yeşil bitki örtüsü ile bilinmektedir. Bu yeşil alanlarınbirde şu elemanı ile birlsemesinin ziyaretçiler için daha ilgi çekici alanlar yaratılması sağlayacağı düşünülmüştür. Ve bu sebep ile doğal parkta uygun görülen yerlere küçüklü büyüklü havuz önerileri yapılmıştır.
  • Kulenin 240 m''den 254 m''ye yükselen kuzey-batı cephesinde giriş holünün çatısında yer alan doğal topoğrafyadan faydalanarak tasarlanmış bir açık hava tiyatrosu alanı önerilmiştir. Bu açık hava tiyatrosu ile yaz aylarında kule dibinde önemli TV, RadyoOrganizasyonlarına ve konserlere ev sahipliği yapması hedeflenmektedir.
  • Yapı genel olarak Bodrum Kat, Zemin Kat, +60.00 ve +87.00 arasında GSM Telsiz Antenlerinin yer aldığı 6 ara kat, +145.00 ve +198.50 arasında sırası ile gözlem platformu, teknik katlar, restaurant, skybar ve asansör Sistemlerini içeren toplamda 13 kattan oluşmaktadır.

Giriş Holü

Kulenin Kuzey-Doğu cephesinden Çamlıca Tepesi''nin +240 m kötündan kuleye giriş yapılmaktadır. Zemin katta yer alan giriş holü gelen ziyaretçilere hizmet veren bilet gişesi, bekleme lobisi, hediyeli keşya butiği ve küçük bir kafeterya içermektedir. Bu mekandan gözlem platformuna ve restaurant katına 145 m boyunca kesintisiz görsel bir şölen yaşatan 2 adet Panorama asansörü ile ulaşılmaktadır.

Gözlem Platformu ve Restaurant

Gözlem Platfromu +145 ve +149.5 kotlarında yer almaktadır. Ziyaretçilere terasa çıkıp İstanbul''u 360 olanağı sunulmaktadır. Toplamda 200 kişiye hizmet edebilecek kapasitedir. Restarurant ve SkyBar kulenin +181 ve +190 kötları arasında yer almaktadırlar. Özellikle İstanbul''un şişli olduğu günlerde şehri başka bir boyutta yaşama olanağı sunan bu restaurant yaklaşık olarak maksimum 75 kişiye hizmet verebilecek kapasitedir.

Cephe Aydınlatması

Bina cephesinin genel aydınlatması için değişik açılarda seçilmiş projektörler kullanılacaktır. Bunun dışında mimarı tasaramın daha iyi vurgulanması cephede LED isiklandırma kullanılacaktır. Asıl amaç binanın ön planı çıkacağı bir aydınlatmadan çok ışık kaynağı olan bir kule yaratmaktır.

Bahçe-Park Alanları Aydınlatması

Peyzaj ve çevre düzenlemelerinde aydınlatma gerekli ve harici aydınlatmalar ile yapılacaktır. Kule dibinde yer alan tasarımın önemli bir parçasını oluşturan açık hava organizasyonlarının düzenlenmesini olanak sağlayacağı düşünüldüğünden gerektiğinde kullanılması için değişik açılarda projektörler yerleştirilecektir. Binaya yaklaşım yollarında ve yakın çevre düzenlemelerinde gerekli ve harici aydınlatmalar yapılacaktır.

Açık Hava Tiyatrosu

Kulenin 240 m''den 254 m''ye yükselen kuzey-batı cephesinde giriş holünün çatısında yer alan doğal topoğrafyadan faydalanarak tasarlanmış bir açık hava tiyatrosu alanı önerilmiştir. Bu açık hava tiyatrosu ile yaz aylarında kule dibinde önemli TV, Radyo Organizasyonlarına ve konserlere ev sahipliği yapması hedeflenmektedir.

Taşıyıcı Sistem

Geometrik olarak compleks yapıya sahip olan inşaatların başarı anahtarı, kullanılan etkili struktürel sema ve kullanılan, emniyetli yapı metodolojisidir. Bu projede önerilen struktürel sema, yapıdan beklenen +340.00m yükseklikteki inşa edilebilirliğinin kolaylığını

göstermektedir. Kule bütününde monolotik kabuk oluşturan mega bir saft olarak tasarlanmıştır.Kulenin ana taşıyıcı sistemini oluşturan (10m*12m) betonarme saft, kazıklı radye temel üzerinde yükselmektedir. Bu struktürel sistem kulenin +145.00m ve +198.50 m arasında yer alan platformlarını desteklemektedir. Bu üst platformlar bir dizi betonarme veya çelik ''kaburga'' ara kırişler ile desteklenmektedirler.Yapının üst platformlarda bütünsel görünümünü koruyabilmek için betonarme cephe malzemeleri ile kaplanacaktır.

Beton Çekirdek

Kulenin 10 m''ye 12 m boyutlarında olan taşıyıcı ana şaftı merdivenleri, asansörleri ve üst platformlar için gerekli servisleri içermektedir. Kuleye en basit struktürel sistemi sağlayabilmek için yerinde döküm gerilme sistemi (in-situ concrete post-tensioned system) bütün ana taşıyıcı boyunca kullanılacaktır. Kullanılan bu teknik sayesinde alışıla gelmişten daha az kuvvetlendirme kullanılarak, çelik kullanımı azaltılacaktır. Bu teknik sayesinde ayrıca ana taşıyıcı üzerinde oluşacak olan betondaki kılcal çatlaklar gergin bir şekilde kontrol edilmiş olacak ve buda betonun mukavemetini arttıracaktır. Lokal olarak oluşan direnç gösteren kuvvetlere karşılık gösterebilmek için ana saft''ta bazı bölgelerde lokal kalınlaşmalara gereksinim duyulabilir.

Önerilen Yapım Şeması

Kule strüktürü geometrik olarak düzensiz bir yapıya sahip olmasına rağmen, dikkatli iş sırası ile uygulanacak olan aşamaların belirlenmesi, mantıklı bir inşaat metodunun uygulanmasını sağlayacaktır. Bunun için bir çok bağımsız fakat struktürel anlamda birbirini tamamlayan aktiviteler oluşturulup, inşaatın en hızlı ve basit bir şekilde tamamlanabilmesi için bu aktivitelerin paralel olarak uygulanabilmesi sağlanacaktır.

1. Kazık duvar

2. Ana kule kazık başlığı

3. Bodrum kat için sütunlar ve döşeme kazıkları

4. Kulenin Alt Bölümü: yüksekliği 50 m olan saft

5. Kulenin Orta Bölümü: yüksekliği 150 m olan saft

6. Çelik atlama formu ve stres sonrası gerilim kabloları kullanılarak taşıyıcılık gücünün arttırılması hedeflenmektedir.

7. Kulenin Üst Bölümü: yüksekliği 198,50 m olan saft ve kaburgalar ile döşeme inşaasının başladığı bölüm

8. Zemin kötündan şaftın üst kotuna taşıyıcı kırişlerin taşınması. Strüktürel bağlantıların yapımı.

9. Giriş katının İnşaası

Künye
Proje Tipi: Anıt / Simge Yapı, TV-Radyo Kulesi
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül
Danışman: Florian Dubiel, Daniel Widrig

Pin It
Mimar

Melike Altınışık