İlgili Projeler

3. Ödül, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Hizmet Binası Mimari Tasarım Yarışması

Mimari proje raporu:

1. Konum
Mimarlar odası Samsun Şube Hizmet Binası için önerilen yapı Samsun,Kılıçdede Mahallesinde, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi arasında yer alan bitişik nizam parselde kuzeydoğu ve güney batı yönünde konumlanmıştır. Kuzeydoğu yönünde yer alan Atatürk Bulvarı sahile paralel olarak devam eden, batıda Bafra, doğuda ise Çarşamba yönünde bağlantıyı sağlayan yoğun bir ana-arter olarak çalışmaktadır. Güneybatı yönündeki Cumhuriyet caddesi ise yoğunluklu konut ve hizet/ticaret bölgesi olan Kılıçdede mahallesi içinde ise yoğun kullanılan bir geçiş ve servis yoludur.

2.Yaklaşım
Sahil boyunca uzanan Atatürk Bulvarı üzerinde yapının komşu olduğu binaların aksine öneri yapı, dolaşım kurgusu içinde kuzeybatı yönünde bir geçiş barındırmakta ve geçirgen bir özellik göstermektedir. Bu sayede binanın kendi içine kapalı bir Mimarlar Odası Şubesi Hizmet Binası olmaktan çıkması öngörülmüş, binanının dönüşüm potansiyeli gösteren bölgede bölgenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına da hizmet eden küçük ölçekte bir çekim alanı olması amaçlanmıştır.

3. Kurgu
Yapı zemin katta derinliği 18.60 , genişliği yaklaşık 11.50 metrelik bir alana oturmaktadır. Bu derinlikteki bir alanda mekanların optimum gün ışığından faydalanması amaçlanarak servis alanları çift cephe yaratacak şekilde orta bölgeye konumlandırılmıştır.
Kuzeybatı yönündeki geçiş zemin kattan başlayan ve yapı yüksekliği boyunca devam eden düşey sergi ve dolaşım alanı olarak kurgulanmıştır. Zemin katta serginin dışında kamuya da hizmet verebilecek lokal/ kokteyl salonu ve kitap satış işlevleri barındırmaktadır. 1.katta güneybatı yönünde üye işlemlerinin yapıldığı teknik ofisler, kuzeydoğu yönünde ise aynı zamanda lokalin asma katı olan oturma salonu bulunmaktadır. İdari ofisler 3.katta konumlandırılmıştır. 4. Katta kuzeydoğu yönünde konferans salonu , güneybatı yönünde ise konferans salonuna hizmet eden fuaye bulunmaktadır. konferans salonunun cephesi cam ve farklı işlevlere ve programlara cevap verecek şekilde göre açılıp kapanabilen ahşap panellerden oluşmaktadır. Son katta kuzeydoğu manzara yönünde kütüphane konumlanmaktadır. Manzara yönünde kütüphane içinde mekan kalitesini ve kamusal işlerliğini güçlendirmek için teras kurgulanmıştır. Son katın güneybatı bölümünde ise toplantı ve eğitim salonları bulunmaktadır.

4. Sürdürülebilirlik ve Malzeme
Yapıda mekanik sistemlerin dışında doğal havalandırma mekan hava kalitesinin sağlanmasında etkin bir rol üstlenmektedir. Yapı yüksekliği boyunca devam eden parselin batı yönündeki galeri ve galeri üstündeki ışıkllıkta yer alan menfezler hava koridoru yaratarak yazın binanın soğutulmasına ve nefes almasını sağlar . Kışın ise galeri hacmi güneş bacası işlevi görerek binanın ısıtılmasına yardımcı olur. Ayrıca galeri boşluğu ofis hacimlerine ügn ışığı alınmasını olanaklı kılarak enerji tasarrufu sağlar.
Yapının sağır bölümleri ısı yalıtımlı beton panelle kaplanmıştır. Açıklar ise çift cam doğrama ve ahşap late güneş kırıcılardan oluşmaktadır. Ahşap lata güneş kırıcılar mekanlardaki yerleşime ve cephe yönüne uygun şekilde mekan cephelerinde konumlandırılmıştır.

Künye
Proje Yeri: Samsun
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül
İşveren: TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi
Danışman: Nedim Fırat Günçan, Emre Aytekin, Murat Ağçay

Pin It
Mimar

Bilgen Ataç

Taner Üsküplü