Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Mansiyon, Çankaya Belediyesi Başkanlık Hizmet Binası, Sanat Merkezi ve Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu Ulusal Mimari Proje YarışmasıŞehirlik_2*

Hem trafiğin yoğun olarak aktığı bir ana caddeye hem de sık konut yerleşimlerinden oluşan bir mahalleye komşu olan yarışma arazisi, bir kamu yapısı için önemli potansiyeller taşıyor. Arazinin kuzeybatı sınırını belirleyen Turan Güneş Bulvarı, şehrin önemli arterlerinden biri. Güneydoğu sınırını belirleyen Tiflis Caddesi ise hareketli bir günlük yaşantıya sahip konut ve işyeri dokularıyla çevrili. Bu kentsel karakteri birbirinden farklı iki sınır arasında kalan arazinin diğer iki sınırı için de biz yeni karakterler ön gördük ve böylece dört cephesi ile çevresine ilişen (yaratılan eğim de kullanılarak insanları içine çeken) "misavirperver" bir kamu yapısı ortaya çıktı. Güneybatı Cephesi'ndeki geniş alanı park olarak tasarladık, böylece üçüncü farklı karakter ortaya çıkmış oldu. Kuzeybatı cephesinde ise, mevcut imar planında olmayan bir sokak oluşturarak Turan Güneş Bulvarı ile Tiflis Caddesi'ni birbirine bağladık. Bu yeni yarattığımız dördüncü cephe, Konser Salonu'nun diğer birimlerinden ayrışan ama ilişkisiz olmayan Belediye biriminin girişinin yer alması için uygundu.

Birbirinden farklılaşan bu dört cephe, kent ve yapı arasında türlü ilişkilerin tarif edildiği mekanlarla biçimlendi ve böylece Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu oluştu. UCE Konser Salonu, şehre dört bir yanından değişik müzik türleri yayan bir müzik kutusu gibi, içeride olup bitenleri dışarıya yayarken, daha da önemlisi, insanları dört cephesinden içeri davet ederek, günlük yaşamın ortasına yerleşen bir yapı olabilirdi. İşlevinin getirdiği ağır ve durağan hali, kentle kurduğu canlı ve devingen bağlantılarla dengeleyebileceğimizi düşündük ve böylece şehirle arasındaki kalın duvarların zemin kotunda ortadan kalktığı, dört bir yandan içine giriverilen mekanlar tasavvur ettik. Yarışma arazisinin konumu bereketli bir kamusal kullanım için elverişliydi, biz de bu durumu zeminden başlayarak üçüncü boyutta yapıya yansıtmanın yollarını aradık.

*şehre ait olan, şehir için, şehrin içinde olduğu.

Harita
Künye
Proje Yeri: Çankaya, Ankara
Proje Tipi: Ofis, Konser Salonu
Proje Tipi Grubu: 2. Mansiyon
İşveren: Çankaya Belediyesi
Danışman: Gülsun Parlar, Mehmet Karadurak, Ceyda Özbilen, Cafer Aktürk

Pin It
Mimar

Oral Göktaş

Sevince Bayrak

Ilgın Avcı

Emine Derya Ertan