Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Çelem Loft

Office PAN, İstanbul'da, Bağdat Caddesi ve Öncü Sokağı'nın kesiştiği noktada tasarladığı apartmanı anlatıyor:

İstanbul ‘ un önemli ulaşım güzergahlarından birisi olan Bağdat Caddesi, asal işlevi dışında sosyalleşme ve karşılaşma mekanı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Sosyal sürdürülebilirliğin yanı sıra, ekonomik sürdürülebilirliğin de gerçekleşmesi için kent çapında süre gelen dönüşüm programları, söz konusu aks boyunca yoğunlaşmaktadır. Bu koşul ve olanaklar çerçevesinde, mal sahipleri ve yatırımcı firma için mevcut yapıyı dönüştürmek fikri oldukça cazip hale gelmektedir.

Bağdat Caddesi ve Öncü Sokağının kesiştiği noktada yer alan tasarım alanı, bu ulaşım ağını kullanan kent kullanıcıları için görsel ve fiziki anlamda önemli bir röper noktası teşkil etmektedir. Ek olarak yüksek gabari özelliği ile de denizden ve kentin farklı noktalarından algılanabilir niteliktedir.

Tasarımın ana kurgusu, rantsal dönüşüm yerine sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik döngüsü doğrultusunda şekillenmiştir. Bu bağlamda tercih edilen pasif ekolojik sistem çözümlemeleri ile de, orta ve uzun vadede yapı kendi kendine yetebilir ve kendi kaynağını üretilebilir hale gelecektir.

Çarpık kentleşmenin meydana getirdiği  “Kimliksiz Kimlikleşme”, söz konusu alan dahilinde tanımsız bir doku meydana getirmektedir. Bu bağlamda ilgili parsele inşa edilecek yapının da kendi referansını kendisinin oluşturması beklenmektedir.

Bunun yansıra, ilgili yönetmelikler gereği standart daire tipolojisinin yapıya yansımasının zorunluluğu olarak, cephe dilinde de “Tekrar” farklı bir mimari parametre olarak karşımızı çıkmaktadır. Buna karşın modüler bir sistem ile tanımlanan taşıyıcı strüktür, az malzeme ile birden fazla cephe varyasyonuna potansiyel oluşturmaktadır. Bu potansiyel, farklı kat yükseklikleri ile de entegre edilerek klasik konut tipolojisi dışına çıkılabilmektedir. “Loft” yaşam tarzı şeklinde tanımlanan ve şablon plan çözümlemeleri dışına çıkan konut projesi, kullanıcılarının sosyal yaşantısını da zenginleştirebilmektedir.

Kısıtlayıcı yönetmelikler ve çevresel faktörler doğrultusunda şekillenen yapı, varyasyon zenginliği, ortaya koyduğu Vista ve dingin yapı dilindeki zenginlik ile de ilgiyi sürdürme gücünü tutarlı kılmaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Kadıköy, İstanbul
Proje Tipi: Apartman
Proje Tipi Grubu: Konut
Ana Yüklenici: Arkad Yapı
Statik Projesi: Fikret Tuncer Mühendislik
Mekanik Projesi: Ensan Mühendislik
Elektrik Projesi: Ensan Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2012
İnşaat Bitiş Yılı: 2015
Toplam İnşaat Alanı: 2,500 m²

Pin It
Mimar

Cihan Sevindik

Doğan Türkkan