Other Works
Similiar Projects

Katılımcı (Hazan Mimarlık), Şişli Halide Edip Adıvar Külliyesi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

Geleneksel cami ve külliye yapılarının kütlesel formları ve plan şemalarının yorumlanması tasarımın yenilikçi tarafını temsil etmektedir. Yığma yapım tekniği sonucu ortaya çıkan geleneksel cami ve külliye tipolojisi, günümüzde yapım teknolojisinin ihtiyaç duymadığı yapı elemanlarından arındırılmıştır. İslam dininde var olan sembolik elemanlar değerlendirilmiş ve bu elemanların modern karşılıkları aranmıştır. Kubbe elemanının simgesel ve mekana ait etkisi, parametrik tasarım yöntemleriyle yeniden ele alınmıştır. Kubbe elemanları birbirleri ile esnek bir ilişki kuracak şekilde düzenlenirken, aynı etki mekan kurgusuna da yansıtılmıştır. Avlu, revak ve ana ibadet mekanı gerektiğinde bir bütün olarak da çalışmaktadır.

Details
Project Location: İstanbul, Şişli
Project Type: Mosque / Prayer Room, Other Education Buildings, Social Facility
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Project Start Date: 2012
Project End Date: 2012
Total Construction Area: 7,870 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Yakup Hazan