Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Akköse Residence

Project Design Group, projeyi anlatıyor:

Mevcut emsal verileri ışığında ticaret ve konut alanları istenen davetli bir yarışmayla tasarlanan Akköse Residence’da programın dışına çıkıp mahalle dokusu ve komşuluk ilişkileri kurgulanarak kapalı ve korunaklı bir sistemin “kapalı olmama” durumu sorgulanmıştır.

Proje alanı çevresinde çok yoğun bir konut dokusunu barındırmaktadır. Bu yoğun dokunun kuzey çeperine yüksek katlı konut blokları yerleştirilerek hem kuzey rüzgarlarının yanlara dağılarak avluya girişinin önlenmesi hem de insan ölçeğinde bu yoğun dokunun hissedilmesi önlenmiştir. Kütleler oluşturulurken yapıları mono blok ve tekil yükseltip zeminde boşluklar bırakmak yerine, alanda yayılarak hem mevcut iklim verilerinin hem de alanın potansiyellerinin maksimum derecede kullanılabileceği bir senaryo kurgulanmıştır. Avlu kısmında kurgulanan modüler sistemde aynı sistematik plan üzerinde dubleks, ters dubleks, eklemlenebilen, farklılaşabilen 4+1, 4+2, 5+1 gibi farklı tipolojiler tasarlanmıştır. Bu birimler arasında oluşturulan komşuluk dokusu, teraslanmalar, sokak ve mahalle dokusu, yeşil alanlar, buluşma alanları, çıkmaz sokak ilişkileri gibi etkenlerle bir mahalle silüeti oluşturulmuş, bitişik nizam bir kent dokusu küçük ölçekte projeye entegre edilmiştir. Bu sokaklar arasındaki geçişlerle güney rüzgarı da orta avluyu en elverişli biçimde havalandırabilmektedir.

Projenin giriş kotu ticaret alanları olarak kurgulanmış ve proje alanı çevresinde bulunan ticari etkileşim alanıyla bağını kuvvetlendirmek için bu akslara komşu geçişler tasarlanmıştır. Bu ticaret birimlerinin de kaydırarak yerleştirildiği sistemde yüzey alanı arttırılarak bu alanlar için daha elverişli bir durum yaratılmıştır. Ticaret birimleri bir askla ofis bloğuyla bütünleştirilmiştir. Ofis, parsele komşu ana meydandan giriş yapılacak şekilde konumlandırılmıştır ve bu sayede meydandan etkili bir perspektif elde edilmiştir. Ofis kütlesi de projenin genelinde kabul edilen parçalı, eklemlenen, teraslanan bir kurguyla tasarlanmıştır. 

Künye
Proje Yeri: Balıkesir
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Konut
İşveren: Akköse Ortaklığı
Proje Yöneticisi: Ayhan Öçkaç
Proje Başlangıç Yılı: 2018
Toplam İnşaat Alanı: 73.233 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Murat Şahin

Cengiz Gültek