Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Complex İstanbul

Atölye Kolektif tarafından tasarlanan “Complex Istanbul” öncelikli hedefi spor turizmi olan çok amaçlı etkinlik programına sahip özel bir yatırım projesi kapsamında gerçekleştirilmiş, mevcut bir otelin ek binası olarak planlanmış.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Farklı kullanım senaryolarının belirleyici olduğu mimari kurgu çerçevesinde spor fonksiyonu başat rol oynamakla birlikte kültür, sanat, fuar organizasyonu vb. gibi etkinliklere olanak veren dönüştürülebilir bir hacim önerisi geliştirilmiştir. Bina; ana salon, fuaye ve servis bloğu olmak üzere üç temel birimden oluşmakta olup, toplam 12.000 m² kullanım alanına sahiptir. Taşıyıcı sistem, farklı kotlara oturan betonarme plaklar ve bu plakların üzerine mesnetlenen çelik konstrüksiyondan oluşan karma strüktür prensibindedir. 32m. açıklığa sahip ana salon hacmi birinci kat döşemesine, fuaye ve servis bloğu ise zemin kat döşemesine ankre edilen çelik portal çerçeve olarak tasarlanmıştır. Fuaye bloğu her katta farklı plan izleri kullanılarak oluşturulan galeri boşlukları ile düşey sürekliliğe imkan veren bir iç mekan kurgusuna sahiptir.

Spor amaçlı kullanımlarda, resmi müsabakaların yanı sıra bölünebilir saha sayesinde aynı veya farklı branşlara dönük eşzamanlı antrenman olanakları sağlanmıştır. Programda yer alan spor dışı organizasyonların düzenlenebilmesi için teleskopik tribün sistemi tercih edilmiş, bu sistemin imkan verdiği esnek kullanım ile konser, sahne ve gösteri sanatları, sergi, fuar ve tanıtım organizasyonları gibi etkinliklerin yapılabilmesi mümkün kılınmıştır. Teleskopik tribünlerin yanı sıra konsol çalışan balkon tribünler ile izleyici kapasitesi optimum seviyeye -koltuklu 1500, ayakta 3250 kişi- ulaştırılmıştır. Mekanik tesisat ile farklı etkinliklerin ses ve ışıklandırma sistemleri için gereken teknik altyapı çatıya asılan yürünebilir yüzer mesh asma tavan döşemesi ile efektif biçimde çözümlenmiştir.

Bina genelinde cephe malzemesi olarak bükümlü perfore sac, kompozit ve sinüzoidal panel elemanlar tercih edilmiştir. Aynı zamanda giriş cephesi özelliği taşıyan fuaye bloğu saçak kotundan itibaren çift katmanlı bir uygulama yapılarak özelleştirilmiştir. Bu bölümde alüminyum giydirme doğrama sisteminin yanı sıra bükümlü perfore sac malzemeden oluşan ikinci bir cidar oluşturularak güneş korunumu sağlanmıştır.

Akustik konfor şartlarının yerine getirilebilmesi adına ana salon ile servis bloğunu ayıran bölücü duvar üzerinde ve tavan kaplamalarında ponza sıva ve ahşap yünü panel gibi ses yutucu malzemeler kullanılmıştır. Bunun yanı sıra sinüzoidal cephe kaplamasının iç yüzeylerinde delikli trapez yüzey uygulaması yapılarak akustik önlemler pekiştirilmiştir.

Künye
Proje Yeri: Bağcılar, İstanbul
Proje Tipi: Diğer Rekreasyon Yapıları, Spor Salonu, Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Sporting Work
Danışman: Elif Özdemir
Ana Yüklenici: YLG Çelik
Proje Yöneticisi: Evrim Akcan
Statik Projesi: Epas Mühendislik
Mekanik Projesi: VRG Consultancy
Elektrik Projesi: RT Proje Danışmanlık
Çelik Projesi: YLG Çelik
Akustik Danışmanı: Önder Çakı
Yangın Güvenlik Danışmanı: Taner Kaboğlu
Mimari Mesleki Kontrollük: Emre Torbaoğlu
Şantiye Yöneticisi: Koray Canlı
Proje Başlangıç Yılı: 2017
Proje Bitiş Yılı: 2017
İnşaat Başlangıç Yılı: 2017
İnşaat Bitiş Yılı: 2019
Arsa Alanı: 4.500 m2
Toplam İnşaat Alanı: 12.000 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Evrim Akcan

Arif Bıltır

Emre Torbaoğlu
Yardımcı Mimar(lar)
Ecem Kurum
Maya Başdal
Canan Cansu Caner