Other Works
Similiar Projects

Elysium Park

Proje alanı; Samsun’un gelişen yerleşim alanı Atakum ilçesindedir.

Yapı alanı, çevresi göz önünde bulundurularak bina yerleşimi, yapılarla ilişkisi doğrultusunda tasarlanmış. Yapı arazisinin topoğrafyası dikkate alınarak, kütle eğimin üst noktalarına çekilmiş ve tek bina olarak belirlenmiş. İklim koşulları ve deniz etkisi düşünülmüş olup, yönlenmesi bu doğrultuda kararlaştırılmış.

Bu kurgu, sürdürülebilirlik bağlamında, yapıya insan yaşamına uygun bir konfor sağlamakta. İmar verilerinin sıradan kararlarını sorgulayan ve yeniden yorumlayan yapı, kendine özgü bir kimlik oluşturmuş.

Plan tipolojisi, kendini dışa vurur bir şekilde yapı kabuğunu oluşturmuş. Böylelikle iç mekânlar balkonlarla birlikte dış mekânlarla bütünleşmiş. Bu ayrıntının kütleye bir ruh, bir derinlik etkisi vermesi hedeflenmiş.

Bahçe peyzajı ile çocuk oyun alanları, spor alanları ve diğer sosyal alanlar arazi içerisinde katmanlara yayılmış olarak tasarlanmış.

İmar koşulları dikkate alınarak, iklim koşulları, fiziksel çevre, tasarım potansiyelini yaşayanlara net bir şekilde aktarılması amaçlanmış. Bu nedenle sade bir dili olan tavır oluşturmak ve mevcut çevreden, komşu yapılaşmadan farklılaşmak ana kriterler olmuş. Alışılagelmiş plan tiplemelerine karşı, yeni parametrelerle; karmaşık ve mimari tasarım sürecinin estetik monoton kararlarından uzak bir yapılaşma niteliği gözetilmiş.

Details
Project Location: Samsun
Project Type: Apartment
Proje Tipi Grubu: Konut
Employer: Vio Construction
Ana Yüklenici: Vio Construction
Interior Architecture: Hasan Akkuş Design Office
Construction Drawings: Başak Mimarlık
Structural Project: Seçkin Yön
Mechanical Project: Mehmet Mutlu
Construction Site Manager: Musa Birinci
Project Start Date: 2017
Project End Date: 2017
Construction Start Date: 2017
Construction End Date: 2019
Building Plot Area: 6,001 m²
Total Construction Area: 19,570 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Cengiz Şentürk

Ceren Şentürk

Betül Eroğlu

Büşra Karatay

Hakan Düzen
Contributing Architect(s)
Yağmur Şentürk