Similiar Projects

Katılımcı, Şişli Lisesi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Proje Raporu

Şişli Lisesi yerleşkesinde yapılar, kentsel karakteri olan bir açık alan etrafında toplandı. Her iki düzlemde de parselin ortasında yer alan, program yoğunluğu ve topoğrafya izin verdiği ölçüde büyük olan ve açık, yarı açık mekanlardan oluşan bu avlu, içerdikleri işlevlere göre ilişkilendirilmiş ya da kopartılmış yapılar tarafından tanımlandı ve girişler avlu üzerinden düzenlendi. Yapılar, çevredeki yoğunluğa da cevap verecek şekilde parselin doğu, batı ve kuzey cephelerine yerleştirildi. Avlu, insan hareketlerinin en yoğun olduğu güney cephesine açıldı. Spor salonu yapısı, topoğrafyanın baskın etkisinin avludan algılanmasını engelleyecek şekilde arazinin güneybatı köşesine, çok amaçlı salon da hızlı düşen eğimle oluşabilecek uçurum algısını engelleyecek şekilde doğu cephesine yerleştirildi. Bu iki yapının arasından geçilerek ulaşılan okul yapısı, okul içi hareketlerin düzenleyicisi ve avludan sonra projenin ikinci sosyal omurgası olan cam hol etrafında organize edildi.

Details
Project Location: Şişli, İstanbul
Project Type: High School
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Employer: Şişli Belediyesi
Project Start Date: 2011
Project End Date: 2011
Building Plot Area: 6.400 m²
Total Construction Area: 19.700 m²

Pin It
Architects

Burçak Pekin

Hanife Aliefendioğlu

Barış Uçar
Contributing Architect(s)
Aslı Nur Pektaş