Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (Hazan Mimarlık), Şişli Halide Edip Adıvar Külliyesi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

Geleneksel cami ve külliye yapılarının kütlesel formları ve plan şemalarının yorumlanması tasarımın yenilikçi tarafını temsil etmektedir. Yığma yapım tekniği sonucu ortaya çıkan geleneksel cami ve külliye tipolojisi, günümüzde yapım teknolojisinin ihtiyaç duymadığı yapı elemanlarından arındırılmıştır. İslam dininde var olan sembolik elemanlar değerlendirilmiş ve bu elemanların modern karşılıkları aranmıştır. Kubbe elemanının simgesel ve mekana ait etkisi, parametrik tasarım yöntemleriyle yeniden ele alınmıştır. Kubbe elemanları birbirleri ile esnek bir ilişki kuracak şekilde düzenlenirken, aynı etki mekan kurgusuna da yansıtılmıştır. Avlu, revak ve ana ibadet mekanı gerektiğinde bir bütün olarak da çalışmaktadır.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Şişli
Proje Tipi: Cami / Mescit, Diğer Eğitim Yapıları, Sosyal Tesis
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2012
Toplam İnşaat Alanı: 7,870 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Yakup Hazan