Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (Uygur Mimarlık), Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması

Semra Uygur ve Özcan Uygur tarafından tasarlanan proje, yarışmaya katılan projeler arasında yer aldı.

Mimari Açıklama Raporu

Tasarımın başlangıcı; "Büyükada Çarşı Camii, şehir dokusu ile bütünleşik, mütevazı kimliği ile içeriği temsil edecek şehirde bir mücevher" söylemi. Şehirde cami mekânı, sosyal mekânlar bütününün de bir ögesi olmalı. Üstelik Büyükada Camii yeri, çarşının içinde ve çarşı ile deniz arasında bir bağlaç.

Camii plan şeması, kapalı ibadet alanı-son cemaat yeri-avlu üçlüsünün ilişkisidir ve iç ile dışın bütünlüğü sağlanır. Önerimizde, plan şeması kesit şemasına dönüştürülür. Cami avlusu-son cemaat yeri şehir yaşantısı ile olan bütünleşmeyi sağlayan meydandır aynı zamanda. Geleneksel cami kurgusunun yorumu ile birlikte, geleneksel camilerimizde kullanılan ahşap ve taş yapı malzemeleri de yorumlanıp soyutlanarak öneri tasarıma taşındı. Bu bağlamda sosyal sürdürülebilirlik tektonik sürdürülebilirlikle bütünleştirilerek, sürdürülebilir bir yapı kurgusu oluşturuldu.

Cami yapısının geometrik şekillenmesi kıble çizgisi ile çarşı-deniz aksının çakışımından oluşur, ibadet edeceklerin saf çizgilerine kadar yansır. Bu çakışım cami dışını tanımlayan ahşap örüntüdür, örtüdür. Ahşap örtü camiyi üstte ve çeperlerde sarmalar, gizemli hale gelir yer yer yırtılarak geçişlere izin verilir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Büyükada
Proje Tipi: Cami / Mescit
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Statik Projesi: Levent Aksaray, Ferit Bayrak
Mekanik Projesi: Bahri Türkmen
Elektrik Projesi: Kemal Ovacık

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Semra Uygur

Özcan Uygur