İlgili Projeler

Katılımcı (Sami Uludoğan ve Burak Altınışık), Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

Cami tasarımına konu olan şehit recep koç caddesi ve çiçekli yalı sokağı kesişimindeki parsel Büyükada kentseli bağlamında denize açılan önemli koridorlardan birisinde konumlanır. Bitişik nizam olarak dizilen yerleşim dokusu bu koridorlar tarafından belirli aralıklarla kesilerek adanın kıyısından içerilere ve içerilerden kıyıya doğru iki yönlü derinlikler üretilmesine olanak verir.

Büyükada'nın gündelik hayat kesitlerini farklı ölçeklerde çoklaştıran, yoğunlaştıran ya da gevşekleştiren söz konusu koridorların birbirlerine yaklaşmaları ya da uzaklaşmalarıyla ilgili görünür. Gündelik yaşantının dinamikliği koridorlara cephe veren yapı stoğunun standartlarından bağımsız veya ona rağmen varlık kazanır.

Parsel üzerindeki mevcut yapıya biçilen kullanım tercihleriyle hali hazırda düşük yapısal standart arasında kolay kapanamayacak bir mesafe bulunmaktadır. Cami programının kendi bünyesine ait liturjik çerçeve mevcut durumla sert bir uyuşmazlık içerisindedir.

Önerilen tasarım parselin kentsel konumu ve olanaklarıyla programın liturjik çerçevesini ikisinin de herhangi bir kayba uğramadan birbirine mümkün olduğu kadar yaklaştırmayı araştırır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Büyükada
Proje Tipi: Cami / Mescit
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Statik Projesi: Efkan Solmaz
Mekanik Projesi: Ahmet Boybada
Elektrik Projesi: Berrin Yavuz

Pin It
Mimar

Sami Metin Uludoğan

M. Burak Altınışık